Mitkä tulot sovittelussa huomioidaan?

Sovitellun päivärahan määrä riippuu niistä tuloista, joita sinulla on työttömyyden aikana. Sovittelussa huomioidaan työn perusteella saatu ansiotulo. 

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa ovat:

 • työstä maksettava peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset kuten esimerkiksi iltalisä, ylityökorvaus, varallaolo- ja päivystyskorvaus ja verollinen luontois- tai henkilökuntaetu

 • lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus

 • osa-aikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka

 • irtisanomisajan palkka siltä osin kun henkilön työttömyysetuushakemusta ei hylätä irtisanomisajan palkkaoikeuden perusteella

 • tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantiemi

 • työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu

 • työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin kuin se on verollinen

 • työnantajan maksamat stipendit ja apurahat verolliselta osin

 • immateriaalioikeuksiin perustuva korvaus, kuten rojalti, käyttökorvaus, tekijänoikeuskorvaus ja korvaus työsuhdekeksinnöstä

 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain mukaisen yhteistoiminnan perusteella maksettu palkkio

 • palkkaan rinnastettava palkkio

 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana soviteltavaa ansiotuloa

 • palveluraha

 • yritystoiminnasta saatava ansiotulo lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettua metsätalouden puhdasta tuloa

 • osinkotulojen ansiotulo-osa

 • peitellyn osingon ansiotulo-osa

 • työaikapankista nostettu rahakorvaus

 • muu edellä mainittuihin rinnastettava ansiotulo

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.