Olettekohan laskeneet palkkani väärin?

Kun haet soviteltua päivärahaa, voit saada päätöksen, jonka perusteella palkkasi vaikuttaisi olevan suurempi kuin se todellisuudessa on ollut. Tällainen päätös voi ymmärrettävästi vaikuttaa virheelliseltä. Usein tilanne johtuu kuitenkin erityisestä sovittelujaksosta, ja päätös on laskettu aivan oikein.

Koronaepidemian aikana on voimassa poikkeuslaki, jonka mukaan erityistä sovittelujaksoa ei sovelleta ansiopäivärahan maksamiseen hakujaksolla, joka alkaa 11.5.2020 tai viimeistään 30.9.2021.

Erityinen sovittelujakso

Jos sovittelujaksoosi sisältyy sellaisia päiviä, joilta sinulla joko on oikeus täyteen päivärahaan tai jolta sinulla ei ole ollenkaan oikeutta päivärahaan, ne lyhentävät sovittelujaksoasi. Tällöin syntyy ns. erityinen sovittelujakso.

Erityinen sovittelujakso edellyttää lain mukaan sitä, että jaksolla maksettu työtulo on muunnettava laskennallisesti vastaamaan kuukausituloa. Näin pitää tehdä, koska sovitellun päivärahan laskemisessa käytetään apuna suojaosaa sekä päivärahan perusteena olevaa palkkaa, jotka ovat määritelty kuukausitasolle. Näitä ei voi verrata palkkaan, ellei sitä muuteta laskennallisesti vastaamaan kuukausipalkkaa.

Näin se tehdään

Ensin jaamme palkan sovittelujaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä. Saatu määrä kerrotaan luvulla 21,5.

Otetaan erityinen sovittelujakso, jolla on viisi laskennallista työpäivää. Jaksolla maksettu palkka 300 € muunnetaan näin:

  1. 300 € / 5 = 60 €
  2. 60 € x 21,5 = 1290 €
  3. 1290 €

Viiden laskennallisen työpäivän aikana maksettu 300 € vastaa siis kuukaudessa maksettua 1290 €.

Päätöksessä mainittu työtulo ei siis ole se palkka, joka todellisuudessa sinulle on maksettu, vaan laskennallisesti määritelty kuukausitulo.

Muunnos tehdään vain silloin, kun joudumme lyhentämään tavanomaista sovittelujaksoasi. Silloin sovittelu eli vähennys kohdistuu vain niihin päiviin, joilta maksetaan soviteltua päivärahaa. Muilta hakujakson päiviltä et saa päivärahaa ollenkaan tai sitten saat täyttä päivärahaa tilanteestasi riippuen.

Esimerkki 1 Laskennallisen palkan vaikutuksesta

Esimerkissä henkilön tulo on 500 euroa 10 päivän sovittelujaksolla. Laskennallisesti se vastaa 1075 euron kuukausituloa.

Laskennallinen palkka ja sen avulla laskettu soviteltu päiväraha erityisellä sovittelujaksolla:

Päiväraha 67,93 €
Erityinen sovittelujakso 10 päivää
Työtulo sovittelujaksolla 500,00 €
Suojaosa 300 €/kk
Kuukausivakio 21,5
Päivätulo sovittelujaksolla 50 €/p (500,00 €/ 10p)
Laskennallinen kuukausitulo 1075 €/kk (50 €/p X 21,5)
Soviteltu päiväraha 49,91 € (67,93 € - ((1075,00 €/kk - 300,00 €/kk) / 2) / 21,5)

Jos palkkaa ei muutettaisi laskennallisesti, olisi sen sijaan muutettava suojaosa laskennallisesti:

Päiväraha 67,93 €
Erityinen sovittelujakso 10 päivää
Työtulo sovittelujaksolla 500,00 €
Suojaosa 300 €/kk
Kuukausivakio 21,5
Laskennallinen suojaosa 10 päivän sovittelujaksolla 139,53 € (300,00 €/kk / 21,5 / X 10p)
Soviteltu päiväraha 49,91 € (67,93 € - ((500,00 € - 139,53 €) / 2) / 10p)

Vaikka palkka muunnetaan laskennallisesti, sen vaikutus päivärahaan on sama kuin todellisen työtulon.

Esimerkki 2 Laskennallisen palkan vaikutuksesta

Soviteltu päiväraha ei saa yhdessä työtulon kanssa olla suurempi kuin päivärahan perusteena oleva palkka. Päivärahan perusteena oleva palkka on määritelty kuukausitasolle. Jotta perustepalkkaa ja työtuloa voidaan verrata, on työtulo muunnettava vastaamaan kuukausituloa.

Päivärahan perusteena oleva palkka 2500,00 €/kk
Erityinen sovittelujakso 10 päivää
​​​​​​​Työtulo sovittelujaksolla 1200,00 €
Kuukausivakio 21,5
Päivätulo sovittelujaksolla 120,00 € (1200,00 € / 10)
Laskennallinen kuukausitulo 2 580,00 €/kk (120,00 € X 21,5)
Vertailu 2 580,00 €/kk > 2500,00 €/kk = Päivärahaa ei jää maksettavaksi

Jos työtuloa ei muunnettaisi laskennallisesti, olisi perustepalkka muutettava vastaamaan sovittelujakson pituutta:

Päivärahan perusteena oleva palkka 2500,00 €/kk
Erityinen sovittelujakso 10 päivää
​​​​​​​Työtulo sovittelujaksolla 1200,00 €
Kuukausivakio 21,5
Päivärahan perusteena oleva päiväpalkka sovittelujaksolla 116,28 € (2500,00 € / 21,5)
Perustepalkka erityisellä sovittelujaksolla 1162,80 € (116,28 € X 10)
Vertailu 1 200,00 € > 1 162,80 € = Päivärahaa ei jää maksettavaksi

Vaikka palkka muunnetaan laskennallisesti, sen vaikutus päivärahaan on sama kuin todellisen työtulon.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.