Onko sovitellun päivärahan myöntämiselle rajoituksia?

On tilanteita, joissa emme voi maksaa soviteltua päivärahaa.

Kaikissa tilanteissa emme voi maksaa soviteltua päivärahaa

Ennen kuin voimme maksaa soviteltua päivärahaa, tarkistamme yleiset edellytykset ja mahdolliset esteet, kuten täyttä päivärahaakin maksettaessa.

Seuraavat seikat voivat estää sovitellun päivärahan maksamisen:

  • jos työaikasi ylittää 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta, emme voi maksaa soviteltua päivärahaa. Tämä johtuu siitä, että silloin kyseessä ei ole työttömyysturvalain määritelmän mukainen osa-aikatyö;

  • sinulla ei ole oikeutta soviteltuun päivärahaan, eikä sitä siis voida maksaa, jos osa-aikatyösi perustuu sinun omasta aloitteestasi tehtyyn työajan lyhentämiseen. Jos siis olet kokoaikatyössä ja sovit omasta aloitteestasi työnantajan kanssa lyhyemmästä työajasta, emme voi maksaa soviteltua päivärahaa;

  • on tilanteita, jolloin voit saada osa-aikatyön aikana kokoaikatyöhön perustuvaa vuosilomapalkkaa. Jos sinulle osa-aikatyön aikana maksetaan kokoaikatyöhön perustuvaa vuosilomapalkkaa, emme voi samaan aikaan maksaa sinulle soviteltua ansiopäivärahaa;

  • sovitellun päivärahan määrällä on yläraja. Tämä enimmäismäärä riippuu siitä, mikä on ollut tulotasosi ennen työttömyyttä. Päiväraha lapsikorotuksineen ja tulo sovittelujakson aikana voivat yhteensä olla enintään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Eli jos ansaitset paljon, ei päivärahaa jää maksettavaksi. Tämän säännön tarkoituksena on varmistaa, että työ on aina taloudellisesti kannattavampaa kuin työttömyys.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!