Työaikarajan ylittyminen

Kun olemme järjestämässä sinulle soviteltua ansiopäivärahaa, tarkistamme ylittyykö työtuntiraja hakujaksolla. Vertaamme toisiinsa kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaikaa ja sitä työtuntimäärää, josta sinulle on maksettu.  

​​​​​​​Emme voi maksaa päivärahaa, jos hakujaksolle osuvana palkkapäivänä on maksettu sellaisesta työtuntimäärästä, joka on enemmän kuin 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.  

Enimmäistyöaika

Kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika riippuu työssäsi sovellettavasta työehtosopimuksesta. Jos työehtosopimusta ei ole, käytämme laskelmissa työaikalain määrittelemää säännöllistä työaikaa, joka on 8 tuntia päivässä.  

Useimmissa tapauksissa kokoaikatyöntekijän enimmäistyöaika on 7,5 - 8 tuntia päivässä. Lain mukaan tämä päiväkohtainen enimmäistyöaika muutetaan kuukauden enimmäistyöajaksi käyttämällä kerrointa 21,5. Kerroin on sama riippumatta siitä, kuinka monta työpäivää kuukaudessa tosiasiallisesti on. 

Enimmäistyöaika kuukaudessa on alasta riippuen noin 161 - 172 tuntia. Kun laskemme enimmäisajasta 80 %-osuuden, kerromme kuukauden enimmäistyöajan luvulla 0.8. Siten sovitellun päivärahan työaikaraja on alasta riippuen noin 128 - 137 tuntia kuukaudessa. 

Jos hakujakso on kuukauden sijasta neljä viikkoa (ma-su), käytämme enimmäistyöajan laskemisessa kerrointa 20. 

Työtuntien huomioiminen

Hakujaksolle osuvat palkanmaksupäivät määrittelevät sen, mitkä tunnit huomioimme työaikatarkastelussa. 

Esimerkki 1, ei estettä

Hakujaksolla 1.10.-31.10.2022 on palkkapäivä 15.10.2022. Palkkapäivänä maksetaan 75 työtunnista.

Työsuhteessa on käytössä kaupan alan työehtosopimus, jossa kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa eli 7,5 tuntia päivässä.   Kuukauden enimmäistyöaika on 161,25 tuntia (7,5 tuntia/p x 21,5).

80 %:n työaikaraja on 129 tuntia (161,25 tuntia x 0,8). 

Hakujaksolla on maksettu 75 työtunnista. Maksetut tunnit eivät ylitä 80 %-tuntirajaa (129 tuntia). Sovitellun päivärahan maksamiselle ei ole työaikarajasta johtuvaa estettä.  

Esimerkki 2, ei estettä

Hakujaksolla 1.10.-31.10.2022 on palkkapäivä 15.10.2022. Palkkapäivänä maksetaan 129 työtunnista.

Työsuhteessa on käytössä kaupan alan työehtosopimus, jossa kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa eli 7,5 tuntia päivässä.   Kuukauden enimmäistyöaika on 161,25 tuntia (7,5 tuntia/p x 21,5).

80 %:n työaikaraja on 129 tuntia (161,25 tuntia x 0,8). 

Hakujaksolla on maksettu 129 työtunnista. Maksetut tunnit eivät ylitä 80 %-tuntirajaa (129 tuntia). Sovitellun päivärahan maksamiselle ei ole työaikarajasta johtuvaa estettä.  

Esimerkki 3, työaikaraja ylittyy

Hakujaksolla 1.10.-31.10.2022 on palkkapäivä 15.10.2022. Palkkapäivänä maksetaan 130 työtunnista.

Työsuhteessa on käytössä kaupan alan työehtosopimus, jossa kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa eli 7,5 tuntia päivässä.   Kuukauden enimmäistyöaika on 161,25 tuntia (7,5 tuntia/p x 21,5).

80 %:n työaikaraja on 129 tuntia (161,25 tuntia x 0,8). 

Hakujaksolla on maksettu 130 työtunnista. Maksetut tunnit ylittävät työaikarajan, joka tässä tapauksessa on 129 tuntia. Soviteltuun päivärahaan ei ole oikeutta, emmekä me voi sitä maksaa. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!