Työaikarajan ylittyminen

Emme voi maksaa soviteltua päivärahaa, jos työaikasi, jonka perusteella palkka maksetaan, ylittää sovittelujakson aikana 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta. Tämä työaika riippuu työssäsi sovellettavasta työehtosopimuksesta. Jos sopimusta ei ole, käytetään työaikalain määrittelemää säännöllistä työaikaa, joka on 8 tuntia päivässä.

Tyypillisesti kokoaikatyöntekijän työaika on 7,5 - 8 tuntia päivässä. Lain mukaan tämä enimmäistyöaika muutetaan kuukauden enimmäistyöajaksi käyttämällä kerrointa 21,5. Kerroin on sama riippumatta siitä, kuinka monta työpäivää kuukaudessa tosiasiallisesti on.

Enimmäistyöaika kuukaudessa on alasta riippuen noin  161 - 172 tuntia. 80 prosenttia eli sovitellun päivärahan työaikaraja on siten alasta riippuen noin 128 - 137 tuntia kuukaudessa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.