Takaisinperintä

Joskus saatamme maksaa sinulle ansiopäivärahaa liikaa tai perusteetta. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun vasta jälkikäteen ilmenee, että sinulla ei ole ollutkaan hakujakson ajalta oikeutta päivärahaan. joskus me voimme myös tehdä virheen maksussa. Tällainen liikaa tai aiheetta maksettu päiväraha on työttömyysturvalain mukaan perittävä takaisin.