Miksi päivärahaa maksetaan väärin?

Yleisimmin päivärahaa maksetaan väärin, kun eläke on myönnetty takautuvasti tai TE-toimisto on antanut lausunnon takautuvasti. Joskus käy myös niin, että meillä ei ole ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn aikana tietoa jostain seikasta, joka vaikuttaa ansiopäivärahan määrään tai yleisemmin etuusoikeuteen.

Yleisimmät syyt takaisinperinnälle

Päivärahan maksaminen väärin voi johtua monesta eri syystä. Yleisin syy takaisinperinnälle on se, että hakijalle on myönnetty takautuvasti eläke.

Yleistä on myös se, että TE-toimisto antaa takautuvasti esteellisen työvoimapoliittisen lausunnon. Näissä tilanteissa kaikki on ollut kunnossa päivärahan maksuhetkellä, mutta takautuva eläke tai lausunto muuttaakin jo maksetun päivärahan perusteettomaksi. 

Melko yleistä on myös se, että meillä ei ole hakemuksessa tietoa palkkatuloista, sosiaalietuuksista tai esimerkiksi lomautuksen aikana saaduista lomapalkoista Väärien tai puutteellisten tietojen perusteella tehty päätös voi johtaa liian suureen tai perusteettomaan päivärahan maksamiseen. 

On myös mahdollista, että me teemme virheen päätöstä annettaessa. Summiin voi tulla näppäilyvirheitä tai meiltä jää huomaamatta joku selvitys, jolla olisi ollut vaikutusta päivärahan määrään. Myös meidän virheestämme johtuva liikamaksu on lain mukaan perittävä takaisin. 

Vinkki takaisinperintätilanteiden välttämiseksi

Takaisinperintätilanteiden välttämiseksi ilmoita hakemuksessa kaikki työssäolojaksosi, sairauspäiväsi, lomapäiväsi, sosiaalietuuksiin tulleet muutokset sekä kaikki muutkin päivärahaoikeuteesi mahdollisesti vaikuttavat seikat.

Jos olet epävarma, vaikuttaako jokin muutos päivärahaasi, ilmoita siitä hakemuksessa. Voit myös ottaa meihin yhteyttä. Silloin voimme yhdessä arvioida tilannetta. Tietämättömyys lain säännöksistä ei ole riittävä peruste takaisinperinnästä luopumiselle.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!