Päivärahan maksaminen väärin voi johtua monesta eri syystä. Yleisin syy takaisinperinnälle on se, että hakijalle on myönnetty päivärahaa vähentävä tai sen maksun kokonaan estävä eläke takautuvasti. Yleistä on myös se, että TE-toimisto antaa takautuvasti esteellisen työvoimapoliittisen lausunnon. Näissä tilanteissa kaikki on ollut kunnossa päivärahan maksuhetkellä, mutta takautuva eläke tai lausunto muuttaakin jo maksetun päivärahan perusteettomaksi.

Melko yleistä on myös se, että meille ei ole ilmoitettu palkkatuloja, sosiaalietuuksia tai esimerkiksi lomautuksen aikana saatuja lomapalkkoja. Väärien tai puutteellisten tietojen perusteella tehty päätös voi johtaa liian suureen tai perusteettomaan päivärahan maksamiseen.

vinkki

Takaisinperintätilanteiden välttämiseksi ilmoita hakemuksessa kaikki työssäolojaksosi, sairauspäiväsi, lomapäiväsi, sosiaalietuuksiin tulleet muutokset sekä kaikki muutkin päivärahaoikeuteesi mahdollisesti vaikuttavat seikat.

Jos olet epävarma, vaikuttaako jokin muutos päivärahaasi, ilmoita siitä hakemuksessa. Voit myös ottaa meihin yhteyttä. Silloin voimme yhdessä arvioida tilannetta. Tietämättömyys lain säännöksistä ei ole riittävä peruste takaisinperinnästä luopumiselle.

On myös mahdollista, että me teemme virheen päätöstä annettaessa. Summiin voi tulla näppäilyvirheitä tai meiltä jää huomaamatta joku selvitys, jolla olisi ollut vaikutusta päivärahan määrään. Myös meidän virheestämme johtuva liikamaksu on lain mukaan perittävä takaisin.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.