Voitteko kohtuullistaa takaisinperittävää summaa?

Voimme kohtuullistaa ansiopäivärahan takaisinperinnän summaa, kokonaistilanteen arvio antaa tähän perusteet.

Emme voi kohtuullistaa takaisinperintää, jos takaisinperintä johtuu vilpillisyydestä. 

Takaisinperinnän kohtuullistaminen

Voimme luopua takaisinperinnästä kokonaan tai osittain, jos se on kohtuullinen ratkaisu. Kohtuullistaminen edellyttää aina sitä, että takaisinperintä ei johdu hakijan vilpillisestä menettelystä. Jos siis olet tahallisesti ilmoittanut meille vääriä tietoja tai jättänyt jotain ilmoittamatta, emme voi kohtuullistaa takaisinperintää.

Ratkaisu kohtuullistamisesta perustuu selvitykseen taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteestasi. Sitä varten tarvitsemme sinulta luotettavan selvityksen kaikista tuloistasi ja menoistasi. Jos olet esimerkiksi sairas tai elämäntilanteessasi on muita sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kykyysi maksaa päivärahoja takaisin, toimita myös niistä meille luotettava selvitys.

Kohtuullistamista harkittaessa arvioimme kokonaistilannetta. Siksi tilapäinen varattomuus tai hetkellinen velkaantuminen eivät ole yksinomaisia perusteita luopumiselle. Myöskään viranomaisen virhe ei automaattisesti merkitse takaisinperinnän kohtuullistamista tai luopumista. Edellä mainitut seikat otetaan kyllä huomioon. Jos muutkin seikat puoltavat takaisinperinnästä luopumista kokonaan tai osittain, voidaan takaisinperintää kohtuullistaa.

Jos kohtuullistamiselle on perusteet, voidaan takaisinperinnästä luopua osittain tai kokonaan.

Takaisinmaksun aikataulu

Kun annamme päätöksen takaisinperinnästä, teemme samalla myös suunnitelman takaisinmaksusta.

Voit olla meihin yhteydessä ja ehdottaa sinulle sopivaa aikataulua takaisinmaksulle. Kaikkea ei siis tarvitse maksaa takaisin kerralla, vaan voit sopia kanssamme maksueristä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!