TE-palvelut

Työ- ja elinkeinotoimistot tarjoavat sinulle työvoimapalveluja. Jos haet töitä, mietit ammatinvalintaa, suunnittelet osaamisesi kehittämistä tai harkitset uranvaihtoa, ole yhteydessä TE-toimistoon. ​​​​​​​ TE-toimiston tehtäviin kuuluu myös tutkia ansiopäivärahan maksamisen työvoimapoliittiset edellytykset. Jos aiot hakea ansiopäivärahaa, ole yhteydessä TE-toimistoon. Ilmoittaudu työttömäksi työhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä.

Kun ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon, saat neuvoja sekä tukea työnhaussa. Voit tehdä työllistymissuunnitelman yhdessä TE-toimiston kanssa ja tarvittaessa vahvistaa työnhakutaitojasi esimerkiksi työnhakuvalmennuksessa.

Työvoimapalvelut

Työvoimaviranomainen järjestää työnhakijoille työllistymistä edistäviä palveluja. Näitä ovat:

  1. Työnhakuvalmennus
  2. Uravalmennus
  3.  Työvoimakoulutus
  4. Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu
  5. Työkokeilu
  6.  Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen työvoimakoulutus
  7. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukainen omaehtoinen opiskelu
  8. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukainen kuntouttava työtoiminta