Miten haen ansiopäivärahaa TE-palvelun ajalta?

Kun osallistut TE-toimiston järjestämään palveluun, ilmoita siitä ansiopäivärahahakemuksessa. Saamme tiedon palveluun osallistumisesta myös TE-toimistosta, mutta se voi tulla vasta jälkikäteen.

Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistävällä palvelulla tarkoitetaan TE-toimiston järjestämää tai tilaamaa uravalmennusta, työvoimakoulutusta, työttömyysetuudella tuettua työnhakijan omaehtoista opiskelua, työkokeilua, työvoimakoulutusta, kotoutumisen edistämiseen liittyvää omaehtoista opiskelua sekä kuntouttavaa työtoimintaa.

Ansiopäivärahan hakeminen

Edellä mainittuihin palveluihin osallistumisesta TE-toimisto antaa lausunnon, joka tulee suoraan myös meille. TE-toimiston lausuntoa sinun ei siis tarvitse erikseen toimittaa meille. Riittää, että merkitset hakemukseen olleesi palvelussa. Kun käytät OmaYTK -palvelua, se ohjaa sinua hakemuksen täyttämisessä. 

Kulukorvaus ja korotettu ansiopäiväraha

Kun osallistut TE-palveluun, sinulla saattaa olla oikeus kulukorvaukseen tai korotettuun ansiopäivärahaan. Näitä ei tarvitse erikseen hakea. Me tarkistamme oikeutesi niihin ilman erillistä hakemusta. 

Myönteisiä poikkeuksia

Kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun, sinulle voidaan maksaa päivärahaa, vaikka maksamisen muuten estäisi korvaukseton määräaika tai omavastuuaika. Myöskään yhteishakuvelvollisuuden laiminlyöminen ei estä päivärahan maksamista osallistumisen ajalta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!