Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö. Suomeksi se tarkoittaa sitä, että YTK:n jäsenet omistavat YTK:n. Tämä näkyy muun muassa siinä, että ylintä päätösvaltaa työttömyyskassassa käyttää kassan kokous. Kassan kokous on jäsenten kokous, joten viime kädessä kassan asioista päättävät jäsenet.

Työttömyyskassa ei ole liiketoimintaa. Kassa ei tuota voittoa. Työttömyyskassalla on tasoitusrahasto, jonne mahdollinen ylijäämä siirretään. Jäsenmaksuista ylijääneet rahat siis rahastoidaan turvaamaan työttömyyskassan maksukykyä. Rahasto myös puskuroi suhdanteiden vaikutusta jäsenmaksuun. Esimerkiksi YTK:lla jäsenmaksu on ollut aina vakaa, koska voimme hyvin hoidetulla rahastolla tasoittaa jäsenmaksuun kohdistuvia paineita. Jäsenten ensisijaisuus näkyy myös siinä, että jos työttömyyskassa puretaan, tulee rahastoon kertyneet varat käyttää jäsenten hyväksi.

Työttömyyskassalla on hallitus, joka edustaa kassaa ja hoitaa ne kassan asiat, joita laissa tai kassan säännöissä ei ole määrätty kassan muiden hallintoelinten hoidettaviksi. Lisäksi kassalla on vastuunalainen toimihenkilö.  YTK:n vastuunalainen toimihenkilö on toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!