Jos työnteko estyy koronan vuoksi

Ansiopäivärahalla korvataan pääsääntöisesti vain työttömyydestä johtuvia taloudellisia menetyksiä. Työnteko voi kuitenkin estyä koronaan liittyvien sairastumisten vuoksi. Miten toimeentulo hoidetaan näissä tilanteissa?

Tartuntatautiepidemian vaikutus työntekoon ja toimeentuloon

Jos sinulla on todettu yleisvaarallinen tartuntatauti tai sinun voidaan perustellusti olettaa altistuneen sellaiselle, sinut voidaan taudin leviämisen estämiseksi määrätä olemaan poissa ansiotyöstä. Tilanteen mukaan sinut voidaan määrätä karanteeniin tai eristykseen.

Näissä tapauksissa sinulla on oikeus saada tartuntatautipäivärahaa, jolla korvataan toimenpiteistä johtuvia ansionmenetyksiä. Vastaavasti sinulla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos olet alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja ja lapsi on tartuntataudin vuoksi määrätty pidettäväksi kotona ja sen tämän vuoksi olet estynyt menemään töihin.

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Se määräytyy siis sen palkan mukaan, jonka olisit saanut, jos olisit ollut töissä.

Tartuntatautipäivärahaa haetaan Kelalta. Lue lisää tartuntatautipäivärahasta Kelan sivuilta.

Sairastuminen ansiopäivärahalla

Jos saat ansiopäivärahaa ja sairastut, jatka päivärahan hakemista normaalisti. Lyhytaikainen sairastuminen ei vaikuta oikeuteesi saada työttömyyskorvausta. Lue lisää sairastumisen vaikutuksesta ansiopäivärahaan.

Tartuntatautipäiväraha ei estä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista, mutta se vähennetään maksettavasta ansiopäivärahasta. Jos siis olet tehnyt osa-aikatyötä, voit hakea soviteltua ansiopäivärahaa, vaikka saisit tartuntatautipäivärahaa siltä osin kuin sinulle on aiheutunut ansionmenetystä osa-aikaisesta työstä. Näissä tilanteissa työttömyyspäivärahan maksaminen perustuu osa-aikatyöstä saatuihin tuloihin ja ansiopäivärahaa voidaan maksaa tartuntatautipäivärahalla vähennettynä.

Työpaikka suljetaan

Joissain tilanteissa tartuntatautiepidemia voi olla lomautukseen rinnastettava syy. Tällainen tilanne voi olla kyseessä, jos et itse ole sairastunut ja voisit mennä työpaikalle, mutta siellä työnteko on estynyt tartuntatautiepidemian vuoksi.

Epidemia voi siis johtaa siihen, että työntekosi estyy, vaikka et itse olisi sairastunut. Näissä tilanteissa työnantajallasi on velvollisuus maksaa normaalisti palkkaa 14 päivän ajalta. Jos työnteko on tämänkin jälkeen estynyt, voit hakea meiltä ansiopäivärahaa. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimisto antaa  lausunnon lomautukseen rinnastettavasta syystä.  

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!