Koronalomautus

Koronaepidemiaa vastaan taistellaan erilaisin rajoituksin ja sulkutoimenpitein. Nämä vaikuttavat yritysten toimintaan ja siksi viime vuoden ja tämän vuoden aikana monet ovat joutuneet lomautetuksi. Olemme tälle sivulle keränneet keskeiset ohjeet siitä, miten haet ansiopäivärahaa, kun sinut lomautetaan koronan vuoksi.

Vinkit koronalomautukseen

 1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi heti, kun sinut lomautetaan tai irtisanotaan. TE-toimiston lausunto lomautuksesta tai työttömyydestä on edellytys päivärahan maksamiselle, eikä sitä saa voimaan takautuvasti. Tee ilmoitus verkossa osoitteessa te-palvelut.fi.
 2. Pyydä työnantajaasi jo ennen lomautusta ilmoittamaan tulorekisteriin palkkatietosi käyttäen laajaa ilmoitustapaa ja antamaan kaikki vapaaehtoiset tiedot, jos niitä on. Tällöin on hyvin todennäköistä, että meillä on suoraan käytössämme tarvittavat tiedot työttömyyspäivärahasi laskemiseksi.
 3. Hanki verokortti etuutta varten Verokortti verkossa -palvelusta. Samassa kohdassa, missä ilmoitat arvion etuuden määrästä, voit ilmoittaa Yleinen työttömyyskassa YTK:n verotietojen saajaksi. Silloin verottaja siirtää uudet verotiedot suoraan meille. Näin voimme tehdä ennakonpidätyksen suoraan muutosverokortin prosenteilla. Jos käytössämme on palkkaa varten laskettu verokortti, on ennakonpidätys tällöin vähintään 25 %. Palkkaverokortin olemme saaneet verottajalta automaattisesti, jos olet ollut jäsenemme jo viime vuoden puolella. Päivärahalaskurillamme voit tehdä arvion koko lomautusajan päivärahoista. Tätä tietoa voit käyttää tilatessasi uutta verokorttia.
 4. Kun lomautusta tai työttömyyttä on kestänyt vähintään kaksi viikkoa, tee päivärahahakemus OmaYTK:n kautta. Palvelu opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä. Jos lomautus tai työttömyys kestää alle kaksi viikkoa, voit tehdä hakemuksen heti lomautuksen/työttömyyden päättymisen jälkeen. Huom! Päivärahaa haetaan aina takautuvasti, eli ensin aikaisintaan kahdelta viikolta, tämän jälkeen takautuvasti vähintään kuukauden tai neljän viikon jaksoissa. Hae päivärahaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.
 5. Jos lomautus tai työttömyys jatkuu, tee jatkohakemus takautuvasti aina neljän viikon tai kuukauden välein. Muista, että päivärahaa tulee hakea takautuvasti viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Emme siis voi maksaa päivärahaa yli kolmen kuukauden ylittävältä ajalta.
 6. Jos lomautus muuttuu osa-aikaisesta kokoaikaiseksi, tee päivärahahakemus normaalissa rytmissä. Ilmoita muutoksista. Jos muutat hakujaksoa, voi se aiheuttaa viivettä päivärahan maksussa.
 7. Lisää ohjeita hakemiseen ja lomautuksen aikaiseen ansiopäivärahaan löydät täältä.

Erityiskysymyksiä liittyen koronalomautuksiin

 • Koronaepidemia ei itsessään ole peruste lomautukselle. Epidemia voi kuitenkin aiheuttaa yritykselle taloudellisia ja tuotannollisia vaikeuksia, jolloin lomauttaminen on mahdollista.

  • Jos sinua ei ole lomautettu, et itse ole sairastunut ja voisit mennä työpaikalle, mutta siellä työnteko on estynyt tartuntatautiepidemian vuoksi, on työnantajalla velvollisuus maksaa palkka normaalisti 14 päivän ajan. Jos työnteko tämän jälkeenkin on estynyt, voit hakea työttömyysetuutta. Etuuden saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi. TE-toimisto antaa etuuden maksajalle lausunnon lomautukseen rinnastettavasta syystä.
  • Selvitä asia työnantajasi kanssa ja ilmoittaudu TE-toimistoon heti, kun työnteko estyy.
  • Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun sinut on määrätty olemaan poissa työstään tartuntataudin kuten koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Katso lisätietoa Kelan sivuilta. 
  • Tartuntatautipäiväraha ei estä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista, mutta se vähennetään maksettavasta ansiopäivärahasta, eli kyseessä on vähennettävä etuus. Tämä voi tulla kyseeseen, jos olet työskennellyt osa-aikaisesti ja sinut määrätään karanteeniin. Jos olet tehnyt kokoaikatyötä, et käytännössä voi saada työttömyysetuutta samalta ajalta, jolta saat tartuntatautipäivärahaa.
 • Lapsen sairastuminen ei ole peruste työttömyysetuuden maksamiselle. Jos työsuhteesi ei ole päättynyt tai sinua ei ole lomautettu, ei etuuden maksamiselle ole perusteita.

  • Jos TE-toimisto päättää keskeyttää TE-palveluihin liittyvän valmennuksen tai kokeilun vallitsevien olosuhteiden pakosta, ei TE-toimisto tee työnhakijalle selvityspyyntöä työttömyysturvaoikeuden selvittämiseksi, eikä palvelun päättymisen takia aseteta korvauksetonta määräaikaa tai työssäolovelvoitetta.
  • Käsittelemme päivärahahakemuksen voimassa olevan TE-toimiston lausunnon perusteella. Jos palvelu on tauolla tai keskeytetty, ei päivärahanhakijalla ole oikeutta ansiopäivärahan korotukseen tai kulukorvaukseen.
 • Omavastuuaika tulee, kun työssäoloehto täyttyy ja ansiopäivärahan maksaminen alkaa. Uusi omavastuuaika voi pääsääntöisesti tulla enintään kerran vuodessa. Lue lisää blogistamme.

 • Jotta voisimme lomautuksen perusteella maksaa ansiopäivärahaa, pitää lomautuksen perustua työsopimuslakiin. Osakeyhtiön toimitusjohtajasta säädetään osakeyhtiölaissa, joten tällaiseen toimitusjohtajaan ei sovelleta työsopimuslakia. Osakeyhtiön toimitusjohtajaa ei voida lomauttaa työsopimuslain mukaisella tavalla, joten tällainen lomautus ei oikeuta ansiopäivärahaan.  On toki mahdollista, että "toimitusjohtaja" on vain titteli, mutta asema ei kuulu osakeyhtiölain soveltamisalaan. Tällaisissa tapauksissa "toimitusjohtajuus" ei ole este lomautuksen aikaiselle ansiopäivärahalle. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!