Työttömyysturvaan tehtyjen koronapoikkeusten voimassaolo

Työttömyysturvaan tehtiin keväällä 2020 monia koronapoikkeuksia. Poikkeukset ovat olleet määräaikaisia ja ne ovat nyt pääosin päättyneet. Olemme koonneet tähän muistilistan siitä, miten poikkeukset päättyvät.

Muutoksia poikkeusten voimassaoloon

Katso koonti poikkeusten voimassaolosta.

Erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta palkasta luopuminen

Erityinen sovittelujakso on ollut jäähyllä. Erityistä sovittelujaksoa ei ole käytetty työttömyysetuuden maksamisessa sellaiselta etuuden hakujaksolta, joka alkaa 11.5.2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31.12.2022.

Erityistä sovittelujaksoa ei siis käytetä hakujaksolla, joka alkaa ennen 31.12.2022. Sen sijaan hakujaksolla, joka alkaa 1.1.2023 tai sen jälkeen, käytetään erityisen sovittelujakson sääntöjä.

Erityinen sovittelujakso on etuuden maksamisen tekninen työkalu, jolla voidaan huomioida sovitellun päivärahan maksamisessa ajat, jolta sinulla on oikeus täyteen päivärahaa ja myös ajat, jolta sinulla ei ole ollenkaan oikeutta päivärahaan.

Ennakkomaksu

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa ilman päätöstä yhteensä enintään kahdelta kuukaudelta. Koronaepidemian ajalle on säädetty poikkeuslaki, joka on pidentänyt tätä aikaa kuuteen kuukauteen.  Kuuden kuukauden aikaa on voitu soveltaa, kun on maksettu ansiopäivärahaa sellaiselta hakujaksolta, joka alkaa viimeistään 31.12.2022. 

Työssäoloehto- ja jäsenyysehto / Ei enää voimassa

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä palkansaajan työssäoloehto on nyt ollut 13 kalenteriviikkoa. Tätä lyhyempää työssäoloehtoa on sovellettu vain, jos sinulla ei ole täyttynyt normaali 26 kalenteriviikon työssäoloehto. Poikkeussäännön soveltamisen edellytyksenä on ollut, että olet tehnyt vähintään yhden työssäoloehdon täyttävän työviikon maaliskuun ensimmäisen päivän jälkeen.

Vastaava väliaikainen muutos on ollut myös yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehdossa. Normaalisti työssäoloehto tässä on 52 kalenteriviikkoa, mutta nyt se on poikkeuksellisesti ollut 26 kalenteriviikkoa.

Poikkeuksen soveltaminen päättyy 31.12.2020. Jos työttömyytesi tai lomautuksesi alkaa 1.1.2021, emme voi enää käyttää lyhyempää työssäoloehtoa ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä. Käytännössä siis ensimmäinen työttömyyspäivä pitää olla viimeistään 31.12.2020, jotta poikkeusta voidaan soveltaa.

Poikkeus omavastuuaikaan / Ei enää voimassa

Työttömyyden tai lomautuksen alussa on normaalisti omavastuuaika, joka on viittä työpäivää vastaava aika, jonka tulee kulua 8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Koronapoikkeuksen myötä omavastuuaika on ollut suoraan viisi arkipäivää. Keskeisin poikkeus on kuitenkin ollut se, että olemme voineet maksaa hakijalle päivärahaa omavastuuajan estämättä. Normaalisti omavastuuajalta ei makseta päivärahaa.

Poikkeusta on sovellettu omavastuuaikaan, jonka ensimmäinen päivä on ollut 16.3.2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31.12.2020. Eli omavastuuaika, jonka ensimmäinen päivä on 31.12.2020, menee vielä poikkeuksen mukaisesti loppuun saakka. Sen sijaan omavastuuaika, jonka ensimmäinen päivä on 1.1.2021 menee jo aiempien sääntöjen mukaan, emmekä voi maksaa ansiopäivärahaa omavastuuajalta.

Poikkeus enimmäismaksuaikaan / Ei enää voimassa

1.7.2020 tai sen jälkeen maksettava ansiopäiväraha ei ole kerryttänyt päiviä ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaan.

Maksetut ansiopäivärahat kerryttävät enimmäismaksuaikaa jälleen 1.1.2021 alkaen.

Korotettu suojaosa / Ei enää voimassa

Kun sinulla on tuloa osa-aikaisesta työstä, alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, huomioimme tulon sinulle maksettavan ansiopäivärahan määrässä. Pääsääntöisesti tulot vähentävät ansiopäivärahaa. Jos tulo on vähäinen, se ei vaikuta ansiopäivärahan määrän ollenkaan. "Vähäisen tulon" määrittelee suojaosa, jota on koronaepidemian vuoksi nostettu määräaikaisesti.

Suojaosaa on väliaikaisesti korotettu 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa ja vastaavasti 279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana.

Korotettua suojaosaa on sovellettu alkaen hakujaksosta, joka on alkanut 1.6.2020 tai sen jälkeen mutta viimeistään 30.11.2021.

Poikkeukset työvoimapoliittisten edellytysten tutkimiseen / Ei enää voimassa

TE-toimisto ei ole tutkinut 16.3.2020 tai sen jälkeen lomautettujen työvoimapoliittisia edellytyksiä. Muutos ei koske aiemmin lomautettuja eikä kokonaan työttömiä.

Poikkeusaikana työnhaun voimassaolo ei ole päättynyt sen vuoksi, että et ole vastannut verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut työllistymissuunnitelmaa. 

Et myöskään ole menettänyt oikeutta työttömyysetuuteen työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman toteuttamisen laiminlyönnin takia.

Sinulla on myös ollut oikeus työttömyysetuuteen työttömyysturvalaissa tarkoitettujen lyhytkestoisten opintojen estämättä, vaikka opintojen kestoa koskeva kuuden kuukauden enimmäisaika ylittyisi. Edellytyksenä on ollut, että opintojen pitkittyminen on johtunut COVID-19 -pandemiasta.

Nämä kaikki poikkeukset ovat voimassa 31.12.2020 saakka. Tämän jälkeen TE-toimisto tutkii normaalisti kaikki työvoimapoliittiset edellytykset. Lisätietoa asiasta saat TE-toimistosta.

Näihin poikkeuksiin on tulossa muutoksia. Osaa muutoksista jatketaan vuoden 2021 puolelle. Katso tilanne tästä koonnista.

Yritystoiminnan tulojen huomiointi / Ei enää voimassa

Sivutoimisen yritystoiminnan ja ansiopäivärahan maksamisen sovittelussa on poikkeuksellisesti voitu huomioida yritystoiminnan tulot suoraan hakijan oman ilmoituksen perusteella. 

Hakijan omaan ilmoitukseen perustuvaa tietoa ansiotuloista voidaan käyttää hakujaksolla, joka alkaa viimeistään 30.11.2021. Sen sijaan hakujaksolla, joka alkaa tämän jälkeen, ei voida enää suoraan käyttää pelkästään hakijan omaa ilmoitusta.

Liikkuvuusavustus / Ei enää voimassa

Liikkuvuusavusta on voinut poikkeuksellisesti saada kokoaikatyön ajalle, jos edestakainen työmatka kestää vähintään kaksi tuntia. Ennen poikkeusta työmatkan keston on pitänyt olla vähintään kolme tuntia.

Kahden tunnin työmatkaedellytys koskee kokoaikaisia työsuhteita, jotka alkavat 12.6.2020-30.11.2021.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!