Lyhennetty työssäoloehto / ei voimassa enää

Ansiopäivärahan edellytyksenä on 26 kalenteriviikon työssäoloehto. Koronaepidemian vuoksi monella työssäkäyneellä tämän 26 viikon kerääminen on jäänyt kesken. Väliaikaisen lakimuutoksen myötä voimme näissä tilanteissa käyttää poikkeuksellisesti 13 kalenteriviikon työssäoloehtoa. Sinun on siis mahdollisuus päästä ansioturvan piiriin, vaikka normaali puolen vuoden työssäoloehto olisi jäänyt kesken.

Tämän lain voimassaoloaika on päättynyt 31.12.2020.

Voimaantulo HE38/2020

 • Annettu eduskunnalle 2.4.2020
 • Hyväksytty eduskunnassa 9.4.2020
 • Presidentin esittely 9.4.2020
 • Voimassaolo 15.4.2020-31.12.2020
 • Sovelletaan 16.3.2020-31.12.2020

Lyhennetty työssäolo- ja jäsenyysehto

Väliaikaisen lakimuutoksen mukaan palkansaajan työssäoloehto on 13 kalenteriviikkoa. Tätä sovelletaan vain, jos sinulla ei ole 26 kalenteriviikkoa täynnä. Et siis voi valita, kumpaa työssäoloehtoa sinun tapauksessa käytetään. Ensin käytämme siis 26 kalenteriviikon edellytystä ja jos se ei täyty, tarkistamme löytyykö sinulta 13 kalenteriviikkoa. Poikkeussäännön soveltamisen edellytyksenä on, että olet tehnyt vähintään yhden työssäoloehdon täyttävän työviikon maaliskuun ensimmäisen päivän jälkeen. 

Vastaava muutos on tehty myös yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehtoon. Normaalisti työssäoloehto tässä on 52 kalenteriviikkoa, mutta nyt se on poikkeuksellisesti 26 kalenteriviikkoa.

Kun käytämme lyhennettyä työssäoloehtoa, käytämme myös lyhennettyä jäsenyysehtoa. Normaalisti palkansaajan tulee olla ollut vähintään 26 viikkoa työttömyyskassan jäsenen, ennen kuin hänellä voi olla oikeus ansiopäivärahaan. Lyhennettyä työssäoloehtoa sovellettaessa myös tätä jäsenyysehtoa lyhennetään 13 kalenteriviikkoon. 

Lakimuutoksen tarkoitus

Väliaikaisen ja  tavanomaista lyhyemmän työssäoloehdon tarkoitus on turvata, että pääset työttömyyspäivärahalle silloin, kun koronaepidemian vuoksi työsuhteen alkuperäinen kesto ei toteudu tai uuden työsuhteen saaminen vaikeutuu. Kyse on kuitenkin poikkeussäännöksestä, joten lyhyempää työssäoloehtoa ei sovelleta työssäoloehdon uudelleen täyttymisen seurannassa eikä silloin, jos enimmäisaika on kesken. 

ESIMERKKI 1: LAIN SOVELTAMINEN ALKAA

 • Sinulla on kerättynä työssäoloehtoa 13 kalenteriviikkoa
 • Jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan 16.3.2020 alkaen ja päivärahakauden enimmäismaksu alkaa
 • Olet tehnyt viimeisen työssäoloehdon täyttävän viikon 1.3. jälkeen, joten pääset lyhennetyn työssäoloehdon piiriin.
 • Sinulla on koossa 13 työssäoloehdon täyttävää viikkoa, joten sinulla on sen perusteella oikeus ansiopäivärahaan
 • Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa, jos muita esteitä ei ole

ESIMERKKI 2: POIKKEUSTA EI VOIDA SOVELTAA

 • Sinulla on kerättynä työssäoloehtoa 12 kalenteriviikkoa 28 kuukauden tarkastelujakson aikana
 • Viimeisen työviikon olet tehnyt helmikuun lopussa
 • Jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan maaliskuun alussa
 • Et täytä 26 viikon työssäoloehtoa, etkä pääse vielä lyhennetyn työssäoloehdon piiriin
 • Emme voi myöntää sinulle ansiopäivärahaa
 • Hae työmarkkinatukea Kelasta

Esimerkki 3: VOIMME MAKSAA POIKKEUSTA SOVELTAMATTA

 • Sinulla on kerättynä työssäoloehtoa 13 kalenteriviikkoa
 • Olet tehnyt viimeisen työssäoloehdon täyttävän viikon 1.3. jälkeen
 • Jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan maaliskuun puolessa välissä
 • Olet ollut myös työtön viime vuonna ja päivärahakauden enimmäismaksuajan kuluminen jatkuu nyt siitä, mihin viimeksi jäit
 • Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa, jos muita esteitä ei ole
 • Emme kuitenkaan laske päivärahaasi uudelleen eikä enimmäismaksuaikasi ala alusta lyhennetyn työssäoloehdon perusteella

ESIMERKKI 4: VOIMME SOVELTAA POIKKEUSTA, KUN ENIMMÄISMAKSUAIKA PÄÄTTYY

 • Jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan maaliskuun puolessa välissä
 • Olet ollut jonkin verran työtön myös aiemmin ja päivärahakauden enimmäismaksuajan kuluminen jatkuu nyt siitä, mihin viimeksi jäit
 • Teet osa-aikatyötä ja 13 viikon työssäoloehto täyttyy
 • Emme  laske päivärahaasi uudelleen eikä enimmäismaksuaikasi ala alusta lyhennetyn työssäoloehdon perusteella, koska edellinen enimmäisaika on vielä kesken
 • Enimmäismaksuaika täyttyy 11.5.2020  
 • Laskemme päivärahan uudestaan lyhennetyn työssäoloehdon perusteella ja enimmäismaksuaika alkaa alusta 12.5.2020

ESIMERKKI 5: Saat peruspäivärahaa KELASTA

 • Jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan maaliskuun puolessa välissä
 • Olet ollut jonkin verran työtön myös aiemmin ja olet saanut peruspäivärahaa Kelasta. Saat myös nyt peruspäivärahaa Kelasta
 • Teet osa-aikatyötä ja 13 viikon työssäoloehto täyttyy
 • Emme  laske päivärahaasi uudelleen eikä enimmäismaksuaikasi ala alusta lyhennetyn työssäoloehdon perusteella, koska peruspäivärahan enimmäisaikaa on vielä jäljellä
 • Peruspäivärahan enimmäismaksuaika täyttyy 11.5.2020  
 • Laskemme ansiopäivärahan lyhennetyn työssäoloehdon perusteella ja ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa 12.5.2020

ESIMERKKI 6: LAIN SOVELTAMINEN PÄÄTTYY 31.12.2020

 • Jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan maaliskuun puolessa välissä
 • Olet ollut jonkin verran työtön myös aiemmin ja päivärahakauden enimmäismaksuajan kuluminen jatkuu nyt siitä, mihin viimeksi jäit
 • Teet osa-aikatyötä ja 13 viikon työssäoloehto täyttyy
 • Emme  laske päivärahaasi uudelleen eikä enimmäismaksuaikasi ala alusta lyhennetyn työssäoloehdon perusteella, koska edellinen enimmäisaika on vielä kesken
 • Enimmäismaksuaika loppuu 31.12.2020 ja työssäoloehdon täyttymisen perusteella uusi enimmäisaika alkaisi 1.1.2021 
 • Emme voi soveltaa määräaikaisella lailla lyhennettyä työssäoloehtoa
 • Maksamisen edellytykset eivät täyty, koska et ole täyttänyt normaalia 26 kalenteriviikon työssoloehtoa
 • Jos työttömyys tai lomautus jatkuu, hae työmarkkinatukea Kelasta

Kolme ESIMERKKItilannetta, jotka estävät lyhyemmän työssäoloehdon käytön

 1. Sinulla täyttyy normaali 26 kalenteriviikon työssäoloehto. Silloin emme voi käyttää lyhyempää työssäoloehtoa.
 2. Voimme käyttää 13 viikon lyhyempää työssäoloehtoa vain kerran.
 3. Kun enimmäismaksuaikasi on kesken, emme laske uutta päivärahaa, vaikka saisit kerättyä täyteen 13 viikon työssäoloehdon. Tämä koskee niin ansiopäivärahan kuin Kelan maksaman peruspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Kelan maksaman peruspäivärahan enimmäismaksuaika ei ole este, jos sinulla on vähintään yksi työssäoloehtoon luettava kalenteriviikko 1.7.2020 jälkeen.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!