Omavastuupäiviltä voidaan maksaa päivärahaa / ei enää voimassa

Väliaikaisen lakimuutoksen perusteella olemme voineet poikkeuksellisesti maksaa ansiopäivärahaa päivärahakauden alkuun asetettavan omavastuuajan estämättä. Lakimuutosta sovelletaan omavastuuaikaan, jonka ensimmäinen päivä on 16.3.2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31.12.2020. 

Kansan suusta joskus kuulee puhuttavan "karenssipäivistä". Tyypillisesti näillä viitataan työttömyyden alkuun lätkäistäviin omavastuupäiviin, joiden ajalta päivärahaa ei makseta. Koronaepidemian aikana voimme nyt kuitenkin ohittaa nämä ja maksaa päivärahaa heti työttömyyden tai lomautuksen alusta.

Voimaantulo HE38/2020

  • HE 38/2020
  • Annettu eduskunnalle 2.4.2020
  • Hyväksytty eduskunnassa 9.4.2020
  • Presidentin esittely 9.4.2020
  • Voimassaolo 15.4.2020-31.12.2020
  • Sovelletaan 16.3.2020-31.12.2020

Lakimuutoksella muutetaan väliaikaisesti omavastuuaikaa koskevat säännökset. Omavastuuaika on viisi arkipäivää, kun se normaalisti on viittä työpäivää vastaava aika. Keskeisin muutos on kuitenkin se, että voimme maksaa hakijalle päivärahaa omavastuuajan estämättä. Normaalisti omavastuuajalta ei makseta päivärahaa.

Lakimuutosta sovelletaan omavastuuaikaan, jonka ensimmäinen päivä on 16.3.2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31.12.2020. 

Esimerkki 1: Omavastuuajalta voidaan maksaa päivärahaa

Sinut lomautetaan tai jäät työttömäksi, lomautus tai työttömyys alkaa ja ensimmäinen omavastuupäivä on 16.3.2020. Voimme maksaa päivärahaa 16.3.2020 alkaen omavastuuajan estämättä.

Esimerkki 2: Omavastuuajalta voidaan maksaa päivärahaa

Sinut lomautetaan tai jäät työttömäksi, lomautus tai työttömyys alkaa ja ensimmäinen omavastuupäivä on 31.12.2020. Voimme maksaa päivärahaa 31.12.2020 alkaen omavastuuajan estämättä.

Esimerkki 3: Omavastuuajalta ei voida maksaa päivärahaa

Sinut lomautetaan tai jäät työttömäksi, lomautus tai työttömyys alkaa ja ensimmäinen omavastuupäivä on 13.3.2020. Emme voi maksaa päivärahaa viittää työpäivää vastaavalta omavastuuajalta.

Esimerkki 4: Omavastuuajalta ei voida maksaa päivärahaa

Sinut lomautetaan tai jäät työttömäksi, lomautus tai työttömyys alkaa ja ensimmäinen omavastuupäivä on 1.1.2021. Emme voi maksaa päivärahaa viittää työpäivää vastaavalta omavastuuajalta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!