Päivärahan maksaminen ilman päätöstä

Työttömyysturvalain mukaan voimme maksaa ansiopäivärahaa ennakkona ilman päätöstä. Ennakko ei tarkoita, että voisimme maksaa etukäteen. Päiväraha maksetaan aina menneeltä ajalta. Ennakko tarkoittaa sitä, että voimme poikkeustilanteissa maksaa ennen päätöstä.

Työttömyysturvalain mukaan työttömyysetuuteen oikeutetulle henkilölle voidaan maksaa ilman päätöstä hänen hakemuksensa perusteella työttömyysetuutta ennakkona.

Ennakkoa voi olla maksettuna yhteensä enintään kahdelta kuukaudelta. Koronaepidemian ajalle on säädetty poikkeuslaki, joka pidentää tätä aikaa kuuteen kuukauteen.  Tätä kuuden kuukauden aikaa sovelletaan, kun maksamme ansiopäivärahaa sellaiselta hakujaksolta, joka alkaa viimeistään 31.12.2022. 

Vähennämme maksetun ennakon myöhemmin myönnettävästä työttömyysetuudesta etuutta maksettaessa.

Ennakon määrä on lähtökohtaisesti peruspäivärahaa vastaava määrä eli 35,72 €. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!