Suojaosan korotus

Kun sinulla on tuloa osa-aikaisesta työstä, alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, me huomioimme tulon sinulle maksettavan ansiopäivärahan määrässä. Pääsääntöisesti tulot vähentävät ansiopäivärahaa. Jos tulo on vähäinen, se ei vaikuta ansiopäivärahan määrän ollenkaan. Tämän suojaosan tasoa on nyt koronaepidemian vuoksi nostettu määräaikaisesti.

Voimaantulo HE78/2020

  • Annettu eduskunnalle 20.5.2020
  • Hyväksytty muutettuna eduskunnassa 2.6.2020
  • Presidentin allekirjoitus 11.6.2020
  • Voimassa 30.11.2021 saakka

Presidentti on vahvistanut eduskunnan hyäksymän hallituksen esityksen (HE78/2020), jossa on ehdotettu, että työttömyysetuuden suojaosaa korotetaan väliaikaisesti nykyisestä 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa ja 279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana.

Näillä muutoksilla on tarkoitus tukea taloudellisesti osa-aikatyön ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista esimerkiksi maa- ja puutarhatilojen kausityössä. Väliaikainen poikkeus suojaosaan koskee myös sellaista osittaista työtä, jossa etuudensaaja työllistyy jo ennen lakimuutosta. Suojaosan korottaminen koskee myös yritystoiminnan ansion sovittelua.

Korotettua suojaosaa sovelletaan alkaen hakujaksosta, joka alkaa 1.6.2020 tai sen jälkeen mutta viimeistään 30.11.2021.​​​​​​​

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!