Työvoimapoliittiset edellytykset poikkeusoloissa

TE-toimisto ei tutki 16.3.2020 tai sen jälkeen lomautettujen työvoimapoliittisia edellytyksiä. Muutos ei koske aiemmin lomautettuja eikä kokonaan työttömiä. Myös lomautettujen on yhä ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Lomautettujen on myös otettava vastaan oman työnantajan tarjoama työ.

Lisäksi on muita poikkeuksia, jotka koskevat kaikkia. Esimerkiksi työhaun ilmoittautumisen käytäntöjä on helpotettu.

Poikkeukset lomautetuille

Voimaantulo HE27/2020

 • Annettu eduskunnalle 26.3.2020
 • Hyväksytty eduskunnassa 30.3.2020
 • Presidentin allekirjoitus 31.3.2020
 • Voimassa 16.3.2020-31.12.2020

Lomautettujen opintoja koskeva väliaikainen muutos on voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Poikkeusoloissakin sinun on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Jos sinut on lomautettu ja lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, ei TE-toimisto kuitenkaan väliaikaisesti tutki työvoimapoliittisia edellytyksiä.

Lomautetulla ei siis käytännössä ole 16.3.2020-31.12.2020 työvoimapoliittista estettä etuuden maksamiselle. Muutos koskee vain 16.3.2020 tai sen jälkeen lomautettuja. Työttömiä ja aiemmin lomautettuja muutos ei siis koske. Jos lomautus jatkuu 31.12.2020, TE-toimisto tutkii työvoimapoliittiset edellytykset siitä eteenpäin normaalisti.

TE-toimisto ei väliaikaisesti 16.3.2020-31.12.2020 tutki poikkeustilanteessa lomautetuilta

 • Kokoaikatyön hakemista
 • Muuta työsuhteen ulkopuolella tehtyä työtä
 • Yritystoimintaa tai omaa työtä
 • Yritystoiminnan alkamista tai työllistymistä omassa työssä
 • Yrityksessä työskentelyn päättymistä
 • Yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn päättymistä
 • Yritystoiminnan lopettamista
 • Oman työn lopettamista
 • Opiskelua
 • Lyhytkestoista opiskelua
 • Päätoimisen opiskelun päättymistä
 • Ammatillisia valmiuksia olevan nuoren yhteishakuvelvollisuutta
 • Koulutuksen hakemisvelvollisuuden korvaamista muilla toimilla
 • Pätevää syytä jättää hakematta opiskelupaikkaa tai keskeyttää opinnot
 • Koulutusta vailla olevan nuoren työttömyysturvaoikeuden palautumista
 • Työstä kieltäytymistä
 • Pätevää syytä työstä kieltäytymiseen
 • Työstä kieltäytymistä alueellisen liikkuvuuden perusteella
 • Ulkomailta tarjotusta työstä kieltäytymistä
 • Ammattitaitosuojan lakkaamista
 • Työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jättämistä
 • Työllistymissuunnitelman laatimisesta kieltäytymistä
 • Työllistymissuunnitelman toteuttamisen laiminlyöntiä
 • Palvelusta kieltäytymistä
 • Palvelun keskeyttämistä
 • Pätevää syytä palvelusta kieltäytymiseen tai palvelun keskeyttämiseen
 • Toistuvaa työvoimapoliittisesti moitittavaa menettelyä

Yleiset poikkeukset

Voimaantulo HE58/2020

 • Annettu eduskunnalle 23.4.2020
 • Hyväksytty eduskunnassa 30.4.2020
 • Voimassa 16.3.2020-31.12.2020

Poikkeusoloissa työnhakijan ensimmäinen haastattelu järjestetään vain silloin, kun työ- ja elinkeinotoimisto pitää haastattelun järjestämistä tarkoituksenmukaisena. Työ- ja elinkeinotoimiston pyrkii kuitenkin mahdollisuuksien mukaan järjestämään myöhemmät määräaikaishaastattelut kolmen kuukauden välein. Tämä poikkeus on voimassa 31.12.2020 asti.

Poikkeusaikana työnhaun voimassaolo ei pääty sen vuoksi, että et ole vastannut verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut työllistymissuunnitelmaa. Tässä sovelletaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Tämä poikkeus on voimassa 31.12.2020 asti.

Et menetä oikeutta työttömyysetuuteen myöskään työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman toteuttamisen laiminlyönnin takia. Sinulla on myös oikeus keskeyttää työllistymistä tukeva palvelu työttömyysetuutta menettämättä COVID-19 -pandemiasta johtuvasta perustellusta syystä. Tämä poikkeus on voimassa 31.12.2020 asti.

Sinulla on myös oikeus työttömyysetuuteen työttömyysturvalaissa tarkoitettujen lyhytkestoisten opintojen estämättä, vaikka opintojen kestoa koskeva kuuden kuukauden enimmäisaika ylittyisi. Edellytyksenä on, että opintojen pitkittyminen johtuu COVID-19 -pandemiasta. Tämä poikkeus on voimassa 31.12.2020 asti.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!