Suomesta lähetetyt työntekijät kuuluvat edelleen suomalaisen sosiaaliturvan ja työttömyysvakuutuksen piiriin ulkomailla työskennellessään.

Suomesta lähetetty työntekijä

  • Suomalainen työnantaja lähettää sinut työhön toiseen maahan.
  • Työttömyysvakuutusmaksut ja työttömyyskassan jäsenmaksut maksetaan edelleen Suomeen.
  • Kuulut siten edelleen suomalaisen sosiaaliturvan ja työttömyysvakuutuksen piiriin ulkomailla työskennellessäsi.
  • Työskentely ulkomailla otetaan huomioon työssäoloehdossa aivan samaan tapaan, kuin jos kyseessä olisi Suomessa tehty työ. Edellytyksenä työskentelyn huomioimiselle on kuitenkin se, että olet säilyttänyt voimassa jäsenyytesi suomalaisessa työttömyyskassassa.

EU/ETA-maista, Sveitsistä, USA:sta, Kanadasta, Quebecistä, Israelista, Chilestä ja Australiasta palatessasi pyydämme sinulta Eläketurvakeskuksen A1-todistuksen. Eläketurvakeskus ratkaisee sen, kuulutko suomalaisen sosiaaliturvan piiriin ulkomaan komennuksesi aikana. Me työttömyyskassassa tarvitsemme todistuksen, jotta voimme todeta työskentelyn kerryttävän työssäoloehtoasi.

Muista kuin yllä mainituista maista palatessasi, pyydämme sinulta Kansaneläkelaitoksen päätöksen siitä, että olet kuulunut Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelysi ajan.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!