Työskentely sellaisten kansainvälisten järjestöjen palveluksessa, joihin Suomi valtiona osallistuu, pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Työskentely siis pidentää sitä 28 kuukauden tarkastelujaksoa, jonka aikana henkilön tulee täyttää 26 kalenteriviikon työssäoloehto. Tarkastelujaksoa voidaan enimmillään pidentää seitsemän vuotta. Tällaisia järjestöjä ovat esimerkiksi YK (ja sen alajärjestöt ILOUNESCO ja UNICEF) sekä muut valtioiden väliset organisaatiot kuten EUOECDWTOMaailmanpankkiPohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto.

  • Sen sijaan työskentely esimerkiksi Kansainvälisessä Punaisessa Ristissä ei pidennä työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Punainen Risti ei ole valtioiden välinen järjestö.
  • Huomaathan, että YK-rauhanturvajoukoissa toiminen voidaan lukea työssäoloehtoosi Suomessa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!