EU/ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolella tehtyä työtä ei voida lukea työssäoloehtoon Suomessa. Työskentelysi kolmansissa maissa kerryttää työssäoloehtoa vain siinä tapauksessa, jos kyseessä on suomalaisen työnantajan palveluksessa lähetettynä työntekijänä tehty työ. Palatessasi Suomeen, olet oikeutettu suomalaisen työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan, mikäli:

  • Olet säilyttänyt suomalaisen työttömyyskassan jäsenyyden työskentelysi ajan. Huomaathan, että työttömänä liittyminen ei ole mahdollista kolmansista maista palatessa.
  • Asut Suomessa ja täytät muutenkin työttömyysturvalain mukaiset päivärahan maksamisen edellytykset. Tarvittaessa pyydämme KELA:lta päätöstä Suomessa asumisesta.

Suomen valtion palveluksessa ulkomailla sijaitsevassa edustustossa työskentelevä lähetetty henkilö vakuutetaan aina Suomessa. Myös paikalta palkatun henkilöstön työttömyysvakuutus säilyy Suomessa, jos he välittömästi ennen palvelusuhteensa alkua ovat kuuluneet suomalaisen työttömyysvakuutuksen piiriin.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!