Ulkomailla työskentely ja työttömyysturva

Ulkomailla työskentely saattaa vaikuttaa oikeuteesi saada työttömyysturvaa Suomesta. Ulkomailla työskennellessäsi kuulut pääsääntöisesti työskentelymaasi työttömyysturvan piiriin. 

Suomalaisen työttömyysvakuutuksen piiriin kuulut ulkomailla työskennellessäsi ainoastaan seuraavissa tilanteissa:

 • Olet Suomesta lähetetty työntekijä.
 • Työskentelet Suomen valtion palveluksessa Suomen ulkomaan edustustossa joko lähetettyyn henkilöstöön kuuluvana tai sellaisena paikalta palkattuna henkilönä, johon välittömästi ennen palvelusuhteen alkamista sovellettiin Suomen lainsäädäntöä.
 • Toimit virkamiehenä suomalaisen hallinnon alaisuudessa.
 • Työskentelet Suomen asevoimien palveluksessa/siviilipalveluksessa ulkomailla.
 • Työskentelet toimihenkilönä EU:n palveluksessa ja olet työsopimuksesi tekohetkellä valinnut kuuluvasi edelleen suomalaisen työttömyysturvan piiriin myös ulkomailla työskennellessäsi.
 • Työskentelet jonkin EU/ETA-maan tai Sveitsin lipun alla purjehtivalla aluksella ja asut itse Suomessa, jossa myös työnantajallasi on kotipaikka ja josta palkkasi maksetaan.
 • Työskentelet suomalaisella aluksella merimieslain mukaisessa palvelussuhteessa.
 • Työskentelet ulkomaisessa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa ja sinulla on työttömyysturvalain mukainen merialan lisävakuutus.
 • Kuulut lentohenkilökuntaan, jonka kotiasema sijaitsee Suomessa.
 • Asut Suomessa ja teet työtä kahden tai useamman maan alueella siten, että huomattava osa työskentelystäsi (25 prosenttia tai enemmän) tapahtuu Suomessa. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi kuljetusyrityksen matkustava henkilökunta (rekka-autonkuljettajat).
 • Asut Suomessa ja työskentelet useamman työnantajan palveluksessa, joista ainakin kahden työnantajan koti- tai liiketoimipaikka sijaitsee eri jäsenvaltiossa eikä yhdenkään työnantajan koti- tai liiketoimipaikka sijaitse asuinmaassasi Suomessa.
  ◦ Asut Suomessa ja harjoitat palkkatyötä kahdessa tai useammassa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä sellaisen työnantajan lukuun, joka on sijoittautunut EU:n ulkopuolelle.

Jäädessäsi kokonaan työttömäksi työsuhteesi päätyttyä, kuulut asuinmaasi työttömyysturvan piiriin. Asuinmaaksesi katsotaan yleensä se valtio, jonka alueella asut vakinaisesti. Jos et kuitenkaan enää palaa asuinmaahasi, voit hakea työttömyyspäivärahaa viimeisimmästä työskentelymaastasi.  Työttömyysturvan saamisen edellytyksenä on yleensä se, että olet työmarkkinoiden käytettävissä siinä maassa, josta haet työttömyysetuuksia.

Päivärahaoikeutesi määräytyy eri tavoin riippuen siitä, sovelletaanko työskentelyysi Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädäntöä vai ei. Kolmansiksi maiksi kutsutaan kaikkia niitä maita, joihin ei sovelleta Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädäntöä. Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin. Keskeisimpiä sovellettavia EY-asetuksia ovat:

 • sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettu EY-asetus 883/2004 (perusasetus) ja
 • sitä koskeva täytäntöönpanoasetus 987/2009.

EU-maita ovat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja (mukaan lukien Kanariansaaret), Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali (mukaan lukien Azorit ja Madeira), Puola, Ranska (mukaan lukien Guadaloupe, Martinique, Reunion ja Ranskalainen Guyana), Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska (mutta ei Färsaaret ja Grönlanti), Tšekki, Unkari ja Viro.

ETA-maita ovat: Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Sveitsi soveltaa erillisten sopimusten perusteella EU:n sosiaaliturvalainsäädäntöä.

Iso-Britannia erosi EU:sta 1.2.2020. Vuoden 2020 loppuun saakka sovelletaan erohetkellä voimassa ollutta säädäntöä. Tämän jälkeen sovelletaan kumppanuussopimusta. 

 • Henkilöt, jotka ovat viimeistään erosopimuksen siirtymäajalla 31.12.2020 mennessä liikkuneet Iso-Britanniasta Suomeen tai Suomesta Iso-Britanniaan pysyvät erosopimuksen henkilöpiirissä ja voivat siirtää työskentely- ja vakuutuskausia myös siirtymäajan jälkeen ja voivat liittyä työttömyyskassaan, kun palaavat Isosta-Britanniasta, vaikka kyseessä on kolmas maa. Myös työnhakuun voi lähteä erosopimuksen jälkeenkin, jos kuuluu erosopimuksen henkilöpiiriin.
 • Niiden henkilöiden, jotka eivät kuulu erosopimuksen piiriin ja liikkuvat 1.1.2021 jälkeen, asema työttömyysturvassa määräytyy kumppanuussopimuksen perusteella.
 • Kumppanuussopimuksen perusteella henkilöt voivat siirtää työskentely- ja vakuutuskausiaan liikkuessaan EU:n ja Iso-Britannian välillä. Työskentely- ja vakuutuskausien siirtäminen UK:n ja EU:n välillä on säädetty EU-laissa, joten henkilö voi poikkeuksellisesti Isosta-Britanniasta, eli kolmannesta maasta tullessaan, liittyä työttömyyskassaan myös työttömänä ollessaan 1.1.2021 alkaen.
 • EU/ETA-työnhakuun kumppanuussopimuksen piirissä oleva henkilö ei voi lähteä 1.1.2021 lukien.  Työtön työnhakija voi Suomen lakien mukaan kuitnekin oleskella missä maassa tahansa ja silti olla oikeutettu työttömyysetuuteen, kunhan työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Henkilö on velvollinen vastaanottamaan työtä ja koulutusta, sekä palaamaan Suomeen, jos työtä tarjotaan.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!