Vuorotteluvapaa

Kun sinulla on työhistoriaa yli 20 vuotta, voit hakea taukoa työhösi sopimalla siitä työnantajasi kanssa. Vuorottelukorvauksen saaminen edellyttää, että työnantajasi palkkaa vapaasi ajaksi työttömän työnhakijan. Edellytysten täyttyessä voit olla vuorotteluvapaalla 180 päivää. Vuorottelukorvauksen määrä on 70 prosenttia ansiopäivärahastasi.

Kuka voi jäädä vuorotteluvapaalle?

Vuorotteluvapaan ehdot ovat:
​​​​​​​
1. Olet kokoaikaisessa työ- tai virkasuhteessa. Jos työsi on osa-aikaista, tulee työajan olla vähintään 75 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta.

2. Olet tehnyt työnantajan kanssa sopimuksen vuorotteluvapaalle siirtymisestä.

3. Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, joka täyttää vuorotteluvapaalain edellytykset. 

4. Työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan työssäoloon.
​​​​​​​
5. Sinulla on ennen vuorotteluvapaan alkamista ollut työhistoriaa vähintään 20 vuotta. 
Jos olet aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä.

Työhistoriaan huomioidaan työeläkelakien mukainen työ sekä yrittäjätyö. Tarvittavasta työhistoriasta neljäsosa voi olla myös työntekoon rinnastettavaa aikaa kuten perhevapaita, asevelvollisuutta ja siviilipalvelusta.

Et voi jäädä vuorotteluvapaalle enää silloin, kun eläkkeen alaikärajaan on aikaa alle 3 vuotta. Et siis voi aloittaa vuorotteluvapaata sen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen, jonka aikana täytät iän, joka vastaa työntekijän eläkelain mukaista vanhuuseläkkeen alkamisen alaikärajaa vähennettynä kolmella vuodella.

Vuorotteluvapaalle jäämisen yläikäraja riippuu siis eläkelain mukaisesta vanhuuseläkkeen alaikärajasta. Vanhuuseläkkeen mukainen alaikäraja riippuu puolestaan siitä, milloin olet syntynyt.

Vuorotteluvapaalle jäämisen yläikärajat ovat seuraavat:

  • 1957 syntyneellä 60 vuotta ja 9 kuukautta

  • 1958 syntyneellä 61 vuotta

  • 1959 syntyneellä 61 vuotta ja 3 kuukautta

  • 1960 syntyneellä 61 vuotta ja 6 kuukautta

  • 1961 syntyneellä 61 vuotta ja 9 kuukautta

  • 1962 - 1964 syntyneellä 62 vuotta

  • 1965 ja sen jälkeen syntyneen alin vanhuuseläkeikä vahvistetaan erikseen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella