Kuinka paljon voin saada vuorottelukorvausta?

Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 prosenttia täydestä ansiopäivärahastasi ilman lapsikorotuksia. Korvauksen suuruus lasketaan palkkatuloistasi ennen vapaan alkua. Palkkoja huomioidaan 52 viikon ajalta.


Voit arvioida korvauksen suuruuden laskurillamme.

Kun työskentelet osa-aikaisesti vuorotteluvapaan aikana, sovitellaan ansaitsemasi tulo päivärahan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että tulot vähentävät maksettavaa korvausta. Kun vuorottelukorvaus sovitellaan yhteen tulojen kanssa, ei yhteensovituksessa huomioida suojaosaa. Voit lukea enemmän sovitellusta päivärahasta /ohjeet-ja-tuki/tietopankki/osa-aikatyo/kuinka-paljon-soviteltua-paivarahaa-maksetaan-.

Vuorottelukorvausta maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Jos siis olet vuorotteluvapaasi aikana työssä esimerkiksi kahtena päivänä viikossa omalla työnantajallasi, voit saada vuorottelukorvausta enintään kolmelta päivältä.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa on pidettävä yhdessä jaksossa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!