Millainen sijaiseni on oltava?

Vuorotteluvapaan sijaiselle on asetettu muutamia ehtoja. Yhteistä kaikille ehdoille on se, että sijaiseksi palkattava on työtön työnhakija. Käytännössä tämä tarkoittaa eri tilanteissa sitä, että sijainen on ollut vähintään yhden päivän työttömänä juuri ennen sijaisuuden alkua.

Jotta vuorottelukorvausta voidaan maksaa, tulee vuorotteluvapaasi ajaksi palkattavan sijaisen olla työtön työnhakija, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana.  Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

  • Alle 30-vuotias työtön työnhakija, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi.

  • Työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Päätoimista opiskelijaa ei voida palkata sijaiseksi.

Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. Jos työnantajan palveluksessa oleva osa-aikainen työntekijä on työttömänä kokoaikatyön hakijana työ- ja elinkeinotoimistossa ja hänet palkataan vuorotteluvapaan johdosta vapaaksi tulleeseen työhön, voidaan vuorotteluvapaa toteuttaa ottamalla näin vapaaksi jäävään työhön työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut työtön työnhakija työsopimuslain 2 luvun 5 §:n estämättä. Tällöin näiden työntekijöiden yhteisen työajan lisäyksen tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!