Miten haen vuorotteluvapaata?

Sovi vuorotteluvapaasta yhdessä työnantajasi kanssa. Saat vuorottelusopimuslomakkeen TE-toimistosta ja www.suomi.fi -palvelusta.

Vuorotteluvapaasi ajaksi työnantajasi on palkattava sinulle sijaiseksi työtön työnhakija. Sijaisen ei tarvitse tehdä samoja työtehtäviä kuin sinun, mutta työajan tulisi olla vähintään sama. Sopivan sijaisen voi etsiä itse tai pyytää siihen apua TE-toimistosta. Vuorottelukorvausta ei makseta siltä vuorotteluvapaan ajalta, jolle ei ole palkattu sijaista.

Huom!

On erittäin tärkeää, että pyydät työnantajaasi toimittamaan vuorottelusopimuksen TE-toimistoon ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vuorottelusopimuksen lisäksi TE-toimistoon tulee toimittaa myös työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että vuorotteluvapaasi ajaksi on palkattu sijainen. Ilman näitä asiakirjoja TE-toimisto ei anna asiasta lausuntoa. Ilman lausuntoa me emme voi maksaa vuorottelukorvausta.

Kun olet tehnyt vuorottelusopimuksen, voit tehdä vuorottelukorvaushakemuksen ja toimittaa sen liitteineen meille. Vuorottelukorvaushakemuksen voit tehdä sähköisesti OmaYTK:ssa tai voit ladata hakemuspohjan täältä.

Liitteeksi tarvitsemme palkkatodistuksen vähintään 52 viikon ajalta ennen vuorottelun alkamista. Palkkatodistuksesta tulisi ilmetä palkattomat poissaolot sekä tieto siitä, ovatko luontaisedut voimassa vuorotteluvapaan ajan.

Muista hakea vuorottelukorvausta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vuorottelun alkamisesta. Hakemus kannattaa kuitenkin toimittaa viimeistään heti vapaan alkuun; näin pääsemme mahdollisimman nopeasti maksamaan vuorottelukorvausta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!