Onko vuorottelukorvauksen maksamiselle esteitä?

Emme voi maksaa vuorottelukorvausta seuraavissa tilanteissa:

  • saat työnantajaltasi palkkaa tai vuosilomapalkkaa (tai muuta korvausta tai vastiketta) vapaa-aikaa vastaan

  • olet kokoaikatyössä toisen työnantajan palveluksessa yli kahden viikon ajan

  • saat sairauspäivärahaa tai täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa muuta etuutta

  • saat äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa

  • suoritat vapausrangaistusta, asepalvelusta taikka siviilipalvelusta

  • harjoitat päätoimista yritystoimintaa

  • saat kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä, takuueläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä

  • saat kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen perusteella

  • työnantajasi ei ole palkannut tilallesi vuorottelukorvauksen mukaisia ehtoja täyttävää sijaista

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.