Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturva on nykyään melko kattava. Yrittäjäkassan jäsenenä voit hakea ansiopäivärahaa sieltä. Kun aloittelet yritystoimintaa, tai työllistyt yrittäjänä sivutoimisesti, voit YTK:n jäsenenä hakea meiltä soviteltua päivärahaa.

Kun aloitat yritystoiminnan, TE-toimisto arvioi, kuinka paljon toiminta työllistää sinua. Jos toiminta työllistää sinua niin paljon, ettet voi vastaanottaa kokoaikatyötä, sinut katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi. Päätoimisena yrittäjänä sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
​​​​​​​
Jos toiminta ei estä sinua vastaanottamasta kokoaikatyötä, voi TE-toimisto arvioida sinut sivutoimiseksi yrittäjäksi. Sivutoimisena yrittäjänä voit hakea soviteltua päivärahaa.