Kuka on yrittäjä?

Kun teet ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa, olet työttömyysturvassa yrittäjä. Sinut voidaan siis katsoa yrittäjäksi, vaikka et olisikaan velvollinen ottamaan yrittäjän eläkevakuutusta. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi silloin, kun työskentelet pienimuotoisesti laskutusyrityksen kautta.

Myös osaomistaja voi olla työttömyysturvassa yrittäjä, vaikka yrittäjän eläkelakien mukaista vakuuttamisvelvollisuutta ei olisi. Olet osaomistaja ja siten yrittäjä työttömyysturvassa, jos:

  • työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa sinulla on vähintään 15 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta;

  • työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta;

  • työskentelet osakeyhtiössä, jossa sinulla on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta;

  • työskentelet osakeyhtiössä, jossa sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta;

  • työskentelet muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa sinulla tai sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on 1-2 kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta.

Oleellista on siis se, että työskentelet yrityksessä, jossa sinulla on määräämisvaltaa. Pelkkä omistus ei tee sinusta yrittäjää.

Omistusta ei voi ketjuttaa piiloon. Arvioidessamme omistusosuutta, otamme huomioon myös välillisen omistamisen. Huomioimme välillisen omistamisen, jos omistat tai omistat yhdessä perheenjäseniesi kanssa vähintään puolet väliyhteisöstä tai teillä on sitä vastaava määräämisvalta väliyhteisössä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!