Mitä kannattaa huomioida, kun aloittaa yritystoiminnan?

Kun aloitat yritystoiminnan, suosittelemme sinua liittymään yrittäjäkassaan mahdollisimman pian yritystoiminnan aloittamisen jälkeen. Näin varmistat ansiosidonnaisen työttömyysturvan jatkuvuuden.

Keskustele yritystoiminnan aloittamisesta myös TE-toimistossa ennen kuin aloitat.

Mikäli päätät jäädä YTK:n jäseneksi, kannattaa muistaa kaksi seikkaa:

  1. Kun olet ollut yhdenjaksoisesti 18 kuukautta yrittäjänä, et voi enää saada palkansaajakassasta päivärahaa, ennen kuin olet täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon uudelleen.
  2. YTK:n sääntöjen mukaan voit säilyttää jäsenyytesi korkeintaan 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Tämän jälkeen irtisanomme jäsenyytesi YTK:ssa.

Edellä mainittu ei sovellu tilanteeseen, jossa yritystoiminta on sivutoimista. Jos yritystoimintasi on sivutoimista, muista pitää työnhaku voimassa TE-toimistossa. Sivutoimisena yrittäjänä työskentely voi nimittäin olla niin vähäistä, että sinut katsotaan poissaolevaksi työmarkkinoilta. Jos olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, menetät oikeutesi ansiopäivärahaan. Tätä vaaraa ei ole, mikäli huolehdit siitä, että työnhakusi on voimassa. Kun työnhakusi on voimassa, voit myös hakea soviteltua päivärahaa toimeentulosi tueksi. Kun työnhakusi on voimassa, ei sinulla myöskään ole sitä vaaraa, että 18 kuukautta kestäneen sivutoimisen yritystoiminnan aikana menettäisit keräämäsi työssäoloehdon.

Työttömänä aloitettu yritystoiminta

Kun aloitat työttömänä yritystoiminnan, ei työllistyminen siinä estä päivärahan maksamista neljän kuukauden ajan työllistymisen alkamisesta lukien. Yritystoiminnasta saamasi tulot sovitellaan. Neljän kuukauden jälkeen TE-toimisto arvioi, kuinka paljon toiminta työllistää sinua. Jos toiminta työllistää sinua niin paljon, ettet voi vastaanottaa kokoaikatyötä, sinut katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi. Päätoimisena yrittäjänä sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!