Palkansaajasta yrittäjäksi

Jos aloitat päätoimisen yritystoiminnan, suosittelemme sinua liittymään heti yrittäjäkassaan. Yrittäjän työssäoloehtoa voit kerryttää vain yrittäjäkassan jäsenenä.

Jos et liity yrittäjäkassaan, voit säilyttää jäsenyyden YTK:ssa korkeintaan 18 kuukauden ajan. Tämän jälkeen irtisanomme jäsenyytesi. Tämä johtuu siitä, että kun olet työskennellyt 18 kuukautta yrittäjänä, emme enää voi lain mukaan myöntää sinulle palkansaajan  työssäoloehtoon perustuvaa ansiopäivärahaa.

Kun siirryt meiltä yrittäjäkassaan, työttömyysturvassasi on jälkisuoja. Jälkisuojan aikana palkansaajasta yrittäjäksi ryhtynyt ja työttömäksi jäänyt henkilö voi olla oikeutettu saamaan työttömyyspäivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön perusteella.

Jos siis yrittäjäkassaan siirryttyäsi jäät työttömäksi ennen kuin olet täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon, sinulla on oikeus saada ansiopäivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön tulojen perusteella. Tämä edellyttää, että olet liittynyt yrittäjäkassaan viimeistään kuukauden kuluessa erottuasi YTK:sta.

Jos työskentelet kevytyrittäjänä, voit ottaa yrittäjän eläkevakuutuksen. Kun vakuutettu tulo yritystoiminnasta on riittävän korkea (14 088 €), voit liittyä yrittäjäkassaan ja edellytysten täyttyessä kerätä työssäoloehtoa siellä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!