Sivutoiminen yrittäjyys

Sivutoiminen yrittäjä on henkilö, jonka työskentely yritystoiminnassa on niin vähäistä, että se ei estä häntä hakemasta tai vastaanottamasta samaan aikaan kokoaikatyötä.

TE-toimisto arvioi tilanteen ja antaa asiassa lausunnon.

Jos työmäärä yritystoiminnassa on vähäinen, voi TE-toimisto katsoa sinut sivutoimiseksi yrittäjäksi. Silloin voit hakea soviteltua päivärahaa toimeentulosi tueksi. Vähäinen työmäärä tarkoittaa sitä, että työskentely yrittäjänä ei estä sinua hakemasta tai vastaanottamasta kokoaikatyötä.

TE-toimisto arvioi toiminnan vaatimaa työmäärää antamasi selvityksen perusteella. Voit osoittaa yritystoimintasi sivutoimiseksi myös olemalla samanaikaisesti kyseiseen yritystoimintaan liittymättömässä kokoaikatyössä vähintään 6 kuukauden ajan.

Vastaa viivytyksettä ja huolella TE-toimiston selvityspyyntöön. TE-toimisto odottaa sinun selvitystä, ennen kuin se antaa asiassa lausunnon. Me puolestamme emme voi maksaa ansiopäivärahaa, ennen kuin saamme asiassa TE-toimiston lausunnon. Voit siis vaikuttaa asiaan vastaamalla TE-toimiston selvityspyyntöön heti, kun sen saat.

Huom!

Yritystoiminnasta saamiesi tulojen vähäisyydellä tai niiden puuttumisella ei ole merkitystä arvioitaessa toiminnan vaatimaa työmäärää. Tämä johtuu siitä, että myös huonosti kannattava yritystoiminta voi työllistää merkittävästi, eikä työttömyysturvalla ole tarkoitus tukea kannattamatonta yritystoimintaa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!