Miten eri yhtiömuotoja arvioidaan?

Olet yrittäjä, kun teet ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa.  Tämän lisäksi voit olla työttömyysturvassa yrittäjä myös silloin, kun työskentelet yrityksessä ja sinut katsotaan osaomistajaksi. Yhtiömuoto vaikuttaa siihen, miten osaomistajuus ratkaistaan.

Yhtiömuodot

Yhtiömuotoja ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta ja osakeyhtiö.

Maatalousyrittäjä ei ole erillinen yhtiömuoto. Työttömyysturvassa yrittäjän määritelmä seuraa kuitenkin eläkelakeja ja silloin yrittäjänä pidetään myös maatalousyrittäjän eläkelain mukaista yrittäjää.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana harjoitat yritystoimintaa yksityishenkilönä. Yleisesti käytetään käsitettä ”toiminimi”. Lisäksi verottaja jaottelee yksityiset elinkeinonharjoittajat vielä erikseen liikkeen- tai ammatinharjoittajiksi.

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana olet työttömyysturvassa yrittäjä, koska teet ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virkasuhteessa. Tässä asemassa sinulla on 100 prosenttinen määräysvalta ja siksi kanssasi samassa taloudessa asuva perheenjäsen on myös aina yrittäjä, jos hän työskentelee palveluksessasi.

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö on henkilöyhtiö, jossa useampi kuin yksi henkilö harjoittaa liiketoimintaa yhdessä. Avoimen yhtiön yhtiömiehenä olet yrittäjä, koska olet henkilökohtaisessa vastuussa yhteisön tai yhtymän velvoitteista ja sitoumuksista.

Lähtökohtaisesti avoimessa yhtiössä kaikilla yhtiömiehillä on 100 prosenttinen määräysvalta.  Ellei määräysvaltaasi ole yhtiösopimuksessa olennaisesti rajoitettu, on kanssasi samassa taloudessa asuva perheenjäsen myös yrittäjä, jos hän työskentelee yhtiön palveluksessa.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö on henkilöyhtiö. Määräysvaltaa käyttää vastuunalainen yhtiömies. Vastuunalainen yhtiömies on työttömyysturvassa yrittäjä, koska hän on henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista ja sitoumuksista.

Ellei määräysvaltaasi vastuunalaisena yhtiömiehenä ole yhtiösopimuksessa olennaisesti rajoitettu, on kanssasi samassa taloudessa asuva perheenjäsen myös yrittäjä työttömyysturvassa, jos hän työskentelee yhtiön palveluksessa.

Kommandiittiyhtiössä on myös äänetön yhtiömies. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole määräysvaltaa eikä vastuuta yhtiön sitoumuksista. Tämän vuoksi äänetöntä yhtiömiestä ei pidetä työttömyysturvassa yrittäjänä. Vastaavasti myöskään äänettömän yhtiömiehen perheenjäsentä ei voida pelkästään tämän aseman perusteella pitää yrittäjänä.

Osuuskunta

Osuuskunnassa määräysvalta perustuu osuuskunnan jäsenyyteen. Kun jäsenten määräysvalta on yhtä suuri, olet työttömyysturvassa yrittäjä silloin, kun olet jäsenenä osuuskunnassa, jossa on yhteensä enintään kuusi jäsentä. Osuuskunnan säännöissä voidaan sopia erisuuruisista äänimääristä, joten et välttämättä ole yrittäjä, vaikka osuuskunnan jäsenmäärä olisi alle kuusi.

Yli kuusihenkisten osuuskuntien kohdalla määräysvaltaasi ja johtavaa asemaasi arvioidaan kuten osakeyhtiön kohdalla. Tällöin myös perheenjäsentesi määräysvalta ja omistajuus huomioidaan vastaavasti.

Osuuskunnan säännöissä voidaan sopia myös jäsenten velvollisuuksista osuuskunnan velkojia kohtaan. Jos säännöissä määrätään jäsenten rajattomasta maksuvelvollisuudesta, olet työttömyysturvassa yrittäjä.

Jos työllistyt laskutusyrityksen kautta, sinut katsotaan yrittäjäksi ensisijaisesti sen perusteella, että teet ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. Tämä voi aiheuttaa sekaannusta, koska laskutusyritys voi olla yhtiömuodoltaan myös osuuskunta.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiössä työskennellessäsi olet työttömyysturvassa yrittäjä, kun määräysvaltasi yhtiössä on riittävän suuri. Arvioimme määräysvaltaa osakkeiden omistamisen kautta. Otamme huomioon myös välillisen omistamisen sekä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten osuuden yrityksestä.

Pelkkä osakeyhtiön osakkeiden omistaminen ei tee sinusta työttömyysturvassa yrittäjää, vaan sinun tulee myös työskennellä omistamassasi yrityksessä.

Sinut katsotaan yrittäjäksi, jos

  1. työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa sinulla on vähintään 15 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta
  2. työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa sinun perheenjäsenilläsi tai sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta
  3. työskentelet osakeyhtiössä, jossa sinulla on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta
  4. työskentelet osakeyhtiössä, jossa sinun perheenjäsenilläsi tai sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta

Määräysvaltaa arvioitaessa otamme huomioon myös välillisen omistamisen. Huomioimme välillisen omistamisen, jos omistat tai perheenjäsenesi omistaa tai omistat yhdessä perheenjäseniesi kanssa vähintään puolet (50 %) väliyhteisöstä tai teillä on sitä vastaava määräämisvalta väliyhteisössä. Jos vastaava määräysvalta on alle puolet, ei välillistä omistamista huomioida.

Maatalousyrittäjä

Maataloustoimintaa harjoittaessasi olet työttömyysturvassa yrittäjä silloin, kun olet maatalousyrittäjän eläkelain mukainen maatalousyrittäjä. Eläkelain mukaan maatalousyrittäjällä tarkoitetaan:

  1. maatilatalouden harjoittajaa, joka omaan tai yhteiseen lukuun itse työhön osallistuen harjoittaa maatilataloutta vähintään viisi hehtaaria maatalousmaata käsittävällä viljelmällä
  2. kalastajaa, joka olematta työsuhteessa harjoittaa ammattimaista kalastusta
  3. poronomistajaa, joka omaan, perheenjäsenensä tai paliskunnan lukuun tekee poronhoitotyötä
  4. henkilöä, joka tekee 1, 2 tai 3 kohdassa mainittua työtä maatalousyrittäjän perheenjäsenenä
  5. henkilöä, joka tekee 1, 2 tai 3 kohdassa mainittua työtä ja jatkuvasti elää maatalousyrittäjän kanssa yhteisessä taloudessa
  6. henkilöä, joka harjoittaa 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua toimintaa osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä osaomistajana

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

n

Linkki kyselyyn