Milloin yrityksessä työskentely katsotaan päättyneeksi?

Jos olet työllistynyt yritystoiminnassa päätoimisesti, emme voi maksaa ansiopäivärahaa ennen kuin työskentely yrityksessä päättyy. Työskentely päättyy esimerkiksi silloin, kun koko yritystoiminta lopetetaan.

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, yritystoiminta katsotaan lopetetuksi, jos:

 • tuomioistuin on velallisen tai velkojan aloitteesta tehnyt päätöksen konkurssiin asettamisesta

 • osakeyhtiö tai osuuskunta on asetettu selvitystilaan

 • muun yhtiön kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty kaikkien yhtiömiesten kesken sopimus

 • tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja henkilö on
  - luopunut yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta
  - jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä
  - jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi työnantajarekisteristä
  ​​​​​​​- jättänyt Verohallinnolle joko ilmoituksen yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä; tai

 • muiden aiemmissa kohdissa mainittuihin verrattavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on kokonaan päättynyt.

Jos olet työskennellyt yksityisenä elinkeinonharjoittajana, voidaan yritystoiminta katsoa lopetetuksi myös silloin, kun tuotannollinen ja taloudellinen toiminta päättyy. Yritystä ei siis silloin tarvitse poistaa edellä mainituista rekistereistä. Työttömyysturvalain mukaan mahdollisista YEL- ja MYEL-vakuutuksista pitää kuitenkin luopua.

Työskentelysi yrityksessä voidaan katsoa päättyneeksi myös, kun:

 • työkykysi on alentunut pysyvästi ja olennaisesti

 • olet palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ja toimeksiantosuhde on päättynyt

 • yritystoiminta on kausiluonteista ja toimintakausi on päättynyt.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.