Yrittäjän perheenjäsen

Ansioturvassa ei lähtökohtaisesti ole merkitystä sillä, onko perheenjäsenesi yrittäjä. Jos kuitenkin työskentelet perheenjäsenesi yrityksessä ja sinulla itselläsi on vähänkin omistusta yrityksestä, voit työttömyysturvassa olla yrittäjä. Yrittäjyys puolestaan voi vaikuttaa työttömyysturvaasi eri tavoin.

Perheenjäsen

Työttömyysturvalaissa perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön puoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.

Puolisoilla viitataan kahteen henkilöön, jotka ovat avioliitossa tai muuten asuvat yhdessä avioliitonomaisissa olosuhteissa. Aviopuolisoilta ei edellytetä asumista samassa taloudessa. Jos aviopuolisot haluavat työttömyysturvalain tarkoittamasta perheenjäsenyydestä eroon, pitää erillään asuminen johtua välien rikkoutumisesta.

Työttömyysturvalain tarkoittamia perheenjäseniä ovat myös lapset, vanhemmat ja isovanhemmat, jos he asuvat samassa taloudessa yrityksessä työskentelevän henkilön kanssa.

Saamme tiedon asumisjärjestelyistä väestörekisteristä. Jos väestörekisterin tiedot eivät vastaa todellisuutta, voit antaa meille selvityksen asumisen tosiasiallisista olosuhteista. Esimerkiksi samassa osoitteessa voi olla erilliset asunnot tai väestörekisterin tiedot eivät muuten ole ajan tasalla.

Milloin yrittäjän perheenjäsen on yrittäjä?

Työttömyysturvalaki määrittelee henkilön yrittäjäksi viittaamalla yrittäjien eläkelakeihin. Jos siis olet yrittäjä näiden lakien nojalla, olet sitä myös työttömyysturvassa. Työttömyysturvalaki määrittelee yrittäjäksi myös yrityksen osaomistajan. Osaomistajuus määritellään omistusosuuksien ja määräysvallan perusteella. Myös yrittäjien eläkelaeissa on vastaavia sääntöjä, mutta työttömyysturvalaki asettaa rajan hieman alemmas. On siis mahdollista, että et ole yrittäjä eläkelakeja sovellettaessa, mutta olet yrittäjä työttömyysturvalakia sovellettaessa.

Työttömyysturvassa olet osaomistaja ja sitä myöden myös yrittäjä, jos

  • työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa sinulla itselläsi on vähintään 15 prosenttia osakepääomasta, äänimäärästä ta muutoin vastaava määräämisvalta

  • työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa sinulla on yhdessä perheenjäsentensi kanssa vähintään 30 prosenttia osakepääomasta, äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta

  • työskentelet osakeyhtiössä, jossa sinulla itselläsi tai sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on vähintään puolet osakepääomasta, äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta

  • työskentelet edellä mainituin tavoin muussa yrityksessä kuin osakeyhtiössä ja sinulla itselläsi tai sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on edellä mainituissa kohdissa tarkoitetttua vastaava määräämisvalta

Peukalosääntö

Pelkän omistuksen perusteella et koskaan ole työttömyysturvassa yrittäjä. Yrittäjyys vaatii aina työskentelyä omistamassasi yrityksessä. Jos työskentelet yrityksessä, josta perheenjäsenilläsi on omistusta tai määräämisvaltaa, ei niitä huomioida, ellei myös sinulla itselläsi ole omistusta. Ainut poikkeus tulee maatalousyrittäjän eläkelaista, jonka perusteella voi olla tilanteita, jossa olet yrittäjä ilman omaa omistusosuutta.

Milloin työskentelet johtavassa asemassa?

Yrittäjän määritelmässä yksi keskeinen käsite on johtava asema. Työskentely johtavassa asemassa tarkoittaa sitä, että olet osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai jos työskentelet osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä vastaavassa asemassa.  

Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto

Jos työskentelet samassa taloudessa asuvan perheenjäsenesi yrityksessä, eikä sinulla ole omistusta kyseisessä yrityksessä, olet palkansaaja. Voit siis vakuuttaa ansiosi työttömyyden varalle YTK:ssa.

Ansiopäivärahaoikeus edellyttää, että olet täyttänyt työssäoloehdon. Yrittäjän perheenjäsenenä tämä työssäoloehto on 52 kalenteriviikkoa työtä. Työssäoloehtoon luetaan jokainen kalenteriviikko, jonka olet työttömyyskassan jäsenenä tehnyt ja työaika on ollut vähintään 18 tuntia. Lisäksi palkan on tullut olla vähimmäisvaatimusten mukainen ja siitä tulee olla verot ja muut pakolliset maksut maksettu. 

Tavanomainen työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa. Yrittäjän perheenjäsenenä tehtyä työtä ja siinä kerättyä työssäoloehtoa ei voi yhdistää tämän kanssa. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.