Kuka YTK Työttömyyskassan omistaa?

Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö. Suomeksi se tarkoittaa sitä, että YTK Työttömyyskassan jäsenet omistavat kassan. Tämä näkyy muun muassa siinä, että ylintä päätösvaltaa työttömyyskassassa käyttää kassan kokous. Kassan kokous on jäsenten kokous, joten viime kädessä kassan asioista päättävät jäsenet.

Työttömyyskassa ei ole liiketoimintaa. Kassa ei tuota voittoa. Työttömyyskassalla on tasoitusrahasto, jonne mahdollinen ylijäämä lain mukaan siirretään. Jäsenmaksuista ylijääneet rahat siis rahastoidaan turvaamaan työttömyyskassan maksukykyä. Rahasto myös puskuroi suhdanteiden vaikutusta jäsenmaksuun. Esimerkiksi YTK Työttömyyskassan jäsenmaksu on ollut aina hyvin vakaa, koska voimme hyvin hoidetulla rahastolla tasoittaa jäsenmaksuun kohdistuvia paineita.  Jos työttömyyskassa puretaan, siirretään rahastoon kertyneet varat Työllisyysrahastolle.

Työttömyyskassalla on hallitus, joka edustaa kassaa ja hoitaa ne kassan asiat, joita laissa tai kassan säännöissä ei ole määrätty kassan muiden hallintoelinten hoidettaviksi. Lisäksi kassalla on vastuunalainen toimihenkilö.  YTK Työttömyyskassan vastuunalainen toimihenkilö on toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!