Mikä on YTK Työttömyyskassan vastuu?

Meillä on paljon toimintaamme liittyvää vastuuta. Esimerkiksi jäsenmaksut on määrättävä siten, että pystymme hoitamaan meille kuuluvat velvollisuudet. Tähän liittyy vastuu hoitaa kassan rahankäyttöä siten, että jäsenmaksu pysyy kohtuullisena.

Me neuvomme sinua

Meillä on myös vastuu huolehtia siitä, että kaikki jäsenemme voivat päästä selvyyteen omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tämä koskee päätöksen antamista sekä yleisemmin neuvontaa, tiedottamista ja jäseneksi liittymistä.

Tästä vastuusta huolehtiminen tarkoittaa sitä, että meidän tulee antaa tarvitsemasi neuvonta mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. Käytännössä varmistamme tämän parantamalla ja ylläpitämällä henkilöstömme osaamista sekä kehittämällä työkalujen ja asiointikanavien toimivuutta.

Teemme päätöksiä

Kun liityt meille tai haet meiltä päivärahaa, annamme asiassa päätöksen.

Kun annamme päätöksiä, meidän pitää huolehtia siitä, että tosiseikkoja arvioidaan samankaltaisissa tapauksissa samoin perustein. Meidän on myös kyettävä puolueettomasti ja objektiivisesti perustelemaan päätöksemme. Kun toimimme näin, on sinulla hyvä mahdollisuus ennakoida päätöstä sekä luottaa siihen, että saamasi päätös on oikea.

Tiesitkö?

Joskus sinusta voi tuntua siltä, että olet saanut erilaisen päätöksen kuin samassa tilanteessa oleva työkaverisi.

Useimmiten erilaisten päätösten takana on se, etteivät tilanteet ole tosiasiassa olleetkaan täysin samanlaiset. Joskus soveltamiskäytäntö voi myös muuttua, jolloin eri aikoina annetut päätökset samassa tilanteessa voivat olla erilaisia.

Muista kuitenkin, että voit aina hakea muutosta päätökseen, johon et ole tyytyväinen.

Toimivallan rajat

Saamme käyttää toimivaltaamme vain siihen tarkoitukseen, mikä on lailla meille määritelty. Lain mukaan työttömyyskassa saa ainoastaan hoitaa ansioturvan jäsenilleen.

Toimivallan antaminen ja rajaaminen työttömyyskassalaissa selittää hyvin eron työttömyyskassan ja ammattiyhdistyksen välillä. Työttömyyskassa ei tee edunvalvontaa eikä ammattiyhdistys hoida ansioturvaa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!