Mitä YTK Työttömyyskassassa tehdään?

Työttömyyskassan tarkoitus on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten järjestäminen jäsenilleen. Työttömyyskassassa siis tehdään töitä sen eteen, että kassan työttömät jäsenet saavat nopeasti sen taloudellisen turvan, minkä laki lupaa.

Ansioturvan oikeudenmukainen hoitaminen vaatii työtä. Käsittelemme yli 40 000 hakemusta kuukaudessa ja vastaamme yli 1 200 yhteydenottoon päivittäin.

Jotta käsittely sujuisi ilman turhia viivytyksiä, tarvitaan riittävästi henkilökuntaa, osaamista, työkaluja, kehittämistä, viestintää, hallintoa. Tarvitsemme myös tarkoitusta vastaavan toimitilan, vaikka meillä on mahdollisuus myös etätyöhön.

Työn laajuutta kuvaa se, että käsittelemme ja skannaamme pelkästään paperipostia yli 20 000 liuskaa kuukaudessa – siitäkin huolimatta, että asioinnin sähköisyysaste on jo yli 95%!

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!