Miten YTK Työttömyyskassa voi hoitaa julkista tehtävää?

Perustuslain mukaan julkista valtaa voidaan siirtää viranomaiselta yksityiselle toimijalle. Vallan siirtäminen edellyttää kuitenkin, että toiminta on tarkoituksenmukaista eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Julkisen vallan käytön tulee aina perustua lakiin. Työttömyyskassaa velvoittavat työttömyyskassalaki sekä hallintolaki.  Hallintolaki velvoittaa tasapuoliseen kohteluun sekä vaatii meitä huolehtimaan siitä, että kaikilla kanssamme asioivilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet hoitaa asioitaan ja valvoa oikeuksiaan.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!