YTK Työttömyyskassan johto ja organisaatio

Työttömyyskassan toiminnan pyörittäminen ja johtaminen vaativat monipuolista osaamista ja vankkaa tietotaitoa. Meiltä niitä löytyy!

YTK Työttömyyskassan organisaatio

Palveluksessamme on yli kaksi sataa työttömyysturvan ammattilaista. 

Toimipisteemme sijaitsee Loimaalla, jossa hoidamme hakemusten käsittelyn ja asiakaspalvelun. Palveluidemme tuottamista tukevat toimitilahuolto, talous ja sijoitustoiminta, HR, juridiikka, viestintä ja vaikuttaminen sekä kehitys ja IT. Lisäksi meillä on toimitila Turussa, jossa meillä on hakemusten käsittelyä ja asiakaspalvelua. 

Kaikki työttömyyskassat ovat keskinäisen vastuun yhteisöjä, mikä tarkoittaa sitä, että YTK Työttömyyskassan jäsenet omistavat kassan ja päättävät, miten kassa toimii. YTK Työttömyyskassan ylin päättävä elin onkin kassan kokous, jossa jäsenet valitsevat kassan hallituksen. Kassan hallitus koostuu puheenjohtajan lisäksi neljästä jäsenestä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja nimittää hallitukselle sihteerin. Lisäksi hallitus nimittää työttömyyskassan toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan esityksestä muut johtoryhmän jäsenet.

YTK:n hallitus 2023

Työttömyyskassan hallitus ohjaa ja valvoo kassan ja sen toimivan johdon toimintaa. Tätä työtä varten hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä asiantuntemus ja osaaminen. Finanssivalvonnan kannan mukaan työttömyyskassan hallinnossa tarvitaan juridista, taloudellista, työttömyysturvan, sijoitustoiminnan, johtamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamista. Meidän hallituksemme edustaa kattavasti näitä kaikkia. Olemme ylpeitä hallituksestamme – heidän avullaan jäsenmäärä kasvaa, hallintokulut ovat kassakentän pienimmät, mitattu asiakastyytyväisyys on huipussaan ja meidät on valittu myös Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon!

Mervi Airaksinen
(varsinainen jäsen, hallituksessa vuoden 2021 alusta)
Mervi on työskennellyt ICT - alalla parikymmentä vuotta ja kantanut hallitusvastuita kymmenen vuotta. Mervi on työskennellyt mm. IBM Suomen, Cisco Systems suomen ja Baltian sekä Also Suomen toimitusjohtajana. Hallitus- ja neuvonantajaroolissa Mervi on Learning Intelligence Group:ssa, Nordic Morning Group:ssa, Vaasan Yliopistolla sekä Teknologiateollisuudessa. Mervi on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hänen keskeiset osaamisalueensa ovat ICT sekä toiminnan digitalisointi.

Mikko-Pekka Hanski
(puheenjohtaja, hallituksessa vuoden 2018 alusta)
Mikko-Pekka on yksi digimuotoiluyhtiö Ideanin perustajista. Vuonna 2017 Capgemini osti Ideanin liiketoiminnan, ja suomalaisyritys kasvoi globaaliksi designtoimistoksi. Kansainvälisessä kasvuyrityksessä Mikko-Pekan tehtävänä on ollut uuden liiketoiminnan kehittäminen, myynti ja asiakaskokemuksen kehittäminen. Mikko-Pekan osaamisalueita ovat asiakaskokemus, palvelumuotoilu ja markkinointi.

Junno Roine
(varsinainen jäsen, hallituksessa vuoden 2021 alusta)
​​​​​​​Junno on toiminut rahoitusalalla yli 20 vuotta. Tällä hetkellä Junno on toimitusjohtaja sekä partneri PURO Finance Oy kasvuyhtiössä. Aikaisemmin hän oli eri tehtävissä Nordea Rahoituksessa, jossa hän viimeisimpänä työskenteli operatiivisena johtajana. YTK:lle Junno tuo pitkän linjan osaamista rahoitussektorista sekä kattavaa kokemusta hallitustyöskentelystä. YTK on Junnolle sydämen asia.

Minna Vanhala-Harmanen
(varsinainen jäsen, hallituksessa vuoden 2022 alusta)
Juristin koulutuksen saanut Minna seuraa nykyisin työelämän muutoksia Perheyritysten liiton toimitusjohtaja.  Ennen tätä näköalapaikkaa Minna työskenteli pitkään toimitusjohtajana henkilöstöpalveluyritys Opteamissa ja sen jatkona Baronassa. Näiden tehtävien myötä Minnasta on tullut vahva asiantuntija, kun puhutaan työelämän murroksesta. Tämä on keskeinen osaamisalue, kun alati muuttuvassa maailmassa luotsataan YTK:ta kohti tulevaisuutta. 


Varajäsenet
Elina Koskela
​​​​​​​Toni Rannikko
Elina Seppälä
​​​​​​​Maija Soininen

YTK Työttömyyskassan johtoryhmä

Auli Hänninen, toimitusjohtaja
​​​​​​​Paula Virri, lakiasiainjohtaja
Riikka Koski, talousjohtaja
Satu Koskinen, tietohallintojohtaja
Anna Mäkelä-Mäki, palvelujohtaja​
Ilona Kangas, viestintä- ja asiakkuusjohtaja
​​​​​​​Anne Pihlava, henkilöstöjohtaja

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!