Usein kysyttyä

Jäsenyys

 • Saako jäsenyyden voimaan takautuvasti?

  Työttömyyskassan jäsenyyttä ei saa voimaan takautuvasti. Jäsenyys alkaa aikaisintaan sinä päivänä, kun jäsenhakemus on saapunut meille.

 • Jään äitiyslomalle / Lähden opiskelemaan / armeijaan, pitääkö minun maksaa jäsenmaksu?

  Työttömyysturvalain mukaan et menetä jo keräämääsi työssäoloehtoa, jos olet hyväksyttävästä syystä poissa työmarkkinoilta. Kysymyksessä mainitut tilanteet ovat näitä hyväksyttäviä syitä. Jos siis olet ollut esim. ennen äitiyslomaasi työssä, säilytät keräämäsi työssäoloviikot, kun maksat jäsenmaksun myös äitiysloman ajalta. Nämä hyväksyttävät syyt pidentävät työssäoloehdon tarkastelujaksoa (28 kk) jopa seitsemän vuotta. Työttömyyskassan jäsenyys pitää kuitenkin säilyttää ja sen säilytät vain jäsenmaksun maksamalla.

 • Miksi sain kaksi laskua?

  Jos olet YTK:n täysjäsen, sinulle lähetetään jäsenmaksulasku sekä Yleinen työttömyyskassa YTK:n, että YTK-Yhdistys ry:n jäsenyydestä. Työttömyyskassan jäsenmaksulla turvaat ansiosidonnaiset etuudet ja Yhdistyksen jäsenmaksu taas kattaa paljon erilaisia täysjäsenen etuja.

 • Onko jäsenmaksulasku jo lähetetty ja olenko maksanut sen?

  Jäsenmaksusi tilanteen näet kätevästi OmaYTK:sta. Mikäli jäsenmaksu on vielä maksatta, löydät sieltä myös maksamiseen tarvittavat tiedot.

 • Miten saan jäsenmaksulaskuni jatkossa e-laskuna suoraan verkkopankkiini?

  Tee meille e-laskuvaltuutus omassa verkkopankissasi. Valtuutukseen tarvittavat tiedot löydät OmaYTK:sta.

Ansioturva

 • Miksi minulta on pidätetty veroa 25 % vaikka veroprosenttini on pienempi?

  Jos muutosverokortin määräys koskee palkkaa, nostetaan ennakonpidätysprosentti Verohallinnon päätöksen mukaisesti vähintään 25 prosenttiin.

  Jos saat ansiopäivärahaa tai vuorottelukorvausta, hanki etuutta varten oleva muutosverokortti ja toimita se meille. Silloin ennakonpidätys toimitetaan muutosverokortin prosenteilla eikä sitä koroteta automaattisesti 25 %:iin.

  Muutosverokortin tietoja emme saa suoraan verottajalta. Voit hankkia muutosverokortin Verokortti verkossa -palvelusta ja toimittaa sen meille sähköisesti OmaYTK:n kautta.

 • Pitääkö minun lähettää teille verokorttini?

  Kaikki työttömyyskassan maksamat etuudet ovat ennakonpidätyksen alaisia etuuksia. Saamme automaattisesti verottajalta palkkaveroprosentin niiden jäsenten osalta, jotka ovat liittyneet meille ennen vuoden vaihdetta. Palkkaverokorttia käyttäessämme ennakonpidätys tehdään aina vähintään 25 prosentin suuruisena. 

  Jos olet päivärahan tai vuorottelukorvauksen hakijana, sinun kannattaa tilata itsellesi muutosverokortti etuutta varten ja toimittaa se meille esim. OmaYTK:n kautta. Tällöin voimme käyttää juuri verokortissa ilmoitettua ennakonpidätysprosenttia. Muutosverokortin tietoja emme saa suoraan verottajalta.

 • Miksi minua pyydetään toimittamaan irtisanomisilmoitus? Eikö työtodistus riitä?

  Työtodistusta emme pääsääntöisesti tarvitse lainkaan. Tarvitsemme irtisanomisilmoituksen, sillä siinä on kerrottu tieto työsuhteesi irtisanomisajankohdasta. Työtodistuksessa on kerrottu työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, mutta ei työsuhteen irtisanomisajankohtaa.

  Irtisanomisajankohdan selvittäminen on tärkeää, koska siitä päivästä ryhdytään laskemaan irtisanomisaikaa, joka määräytyy työsopimuslain, alallasi noudatettavan työehtosopimuksen tai työsopimuksessa sovitun mukaisesti. Irtisanomisajalta sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Irtisanomisaikana sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaan. Oikeus ansiopäivärahaan voi muiden edellytysten täyttyessä alkaa aikaisintaan työsuhteessa noudatettavan irtisanomisajan päättymisen jälkeen.

 • Haenko päivärahaa myös TE-toimiston asettaman karenssin ajalta?

  Päivärahahakemusta ei välttämättä tarvitse täyttää korvauksettoman määräajan eli karenssin ajalta. Kun haet päivärahaa ensimmäisen kerran karenssin päättymisen jälkeen, sinun pitää ilmoittaa, oletko ollut kokonaan työtön koko karenssiajan.

  Jos kysymyksessä on ensimmäinen hakemuksesi, ja toimitat sen meille normaaliin tapaan myös karenssin ajalta, karenssin jälkeisen hakemuksen käsittely nopeutuu, jos olet vielä silloin työtön. Olemme karenssin aikana voineet käsitellä ensimmäisen hakemuksesi  ja määrittää päivärahasi suuruuden jo siinä vaiheessa.

  Mikäli haluat kuitenkin toimia vasta karenssin jälkeen, niin muistathan ilmoittaa meille mahdolliset karenssin aikaiset työtulosi. Toimita tiedot mahdollisesta työssäolosta työttömyyskassaan heti karenssin jälkeisen hakemuksen yhteydessä.

 • Perheeseemme on syntynyt lapsi. Miten saan ansiopäivärahaani lapsikorotuksen?

  Merkitse lapsen syntymäaika ansiopäivärahahakemuksen siihen kohtaan, jossa ilmoitetaan alle 18-vuotiaat huollettavana olevat lapset. Saamme väestötietojärjestelmästä tiedot huollettavina olevista lapsista melko nopeasti, mutta joskus joudumme maksamaan päivärahan ensin ilman lapsikorotusta ja korotuksen takautuvasti sen jälkeen, kun lapsi näkyy väestötietojärjestelmässä. Voit toki halutessasi toimittaa myös lapsen syntymätodistuksen tai virkatodistuksen asian jouduttamiseksi. Voit hakea lapsikorotusta myös erillisellä pyynnöllä, esim. lähettämällä viestin OmaYTK:n kautta.

 • Sain osa-aikaisen työn. Miten jatkan päivärahan hakemista?

  Voit täyttää seuraavan ansiopäivärahahakemuksen vakiintuneen hakujakson mukaisesti osa-aikatyön alkamisesta huolimatta. Osa-aikatyön jatkuessa voit hakea soviteltua ansiopäivärahaa palkanmaksujaksosta riippuen joko neljän peräkkäisen kalenteriviikon, kuukauden tai kalenterikuukauden jaksoissa. Tästä syystä sinun kannattaakin ilmoittaa työnantajan noudattama palkanmaksujakso jo osa-aikatyön alkaessa. Tarvittaessa saatamme pyytää sinua täydentämään hakemustasi, jotta pääsisimme palkanmaksujaksoa vastaavaan sovittelujaksoon.

  • Merkitse tehdyt työtunnit hakemukseesi, jotta voimme todeta viikoittain toteutuneiden työtuntien määrän ja seurata työssäoloehdon kertymistä osa-aikatyön aikana.
  • Toimita hakemuksen liitteeksi palkkatodistus tai palkkalaskelma selvityksenä hakujakson aikana ansaitusta palkkatulosta.
  • Toimita meille myös jäljennös osa-aikatyön työsopimuksesta. Jos kirjallista työsopimusta ei ole tehty, toimita meille työnantajan laatima kirjallinen selvitys työsuhteessa noudatettavista ehdoista.

  Muista myös ilmoittaa osa-aikatyön aloittamisesta TE-toimistoon.

  Lue lisää soviteltavasta päivärahasta.

 • Miten osa-aikatyö vaikuttaa ansiopäivärahan enimmäiskestoon?

  Kun teet osa-aikatyötä ja päiväraha maksetaan soviteltuna, enimmäismaksuaika kuluu hitaammin kuin kokonaan työttömälle maksettaessa. Samalla kaikki vähintään 18 tunnin työviikot kerryttävät sinulle oikeutta uuteen 400 päivän enimmäismaksuaikaan.

 • Miten osa-aikatyö vaikuttaa ansiopäivärahani määrään myöhemmin?

  Osa-aikatyön ohessa voit kerryttää itsellesi oikeuden uuteen 400 päivän enimmäismaksuaikaan. Myös päivärahan määrä tarkistetaan tällöin uudelleen, jos edellisestä laskennasta on aikaa yli vuosi. Jos 400 päivän enimmäismaksuaikaa olisi vielä jäljellä, päiväraha on kuitenkin vähintään 80 prosenttia edellisestä. Pienempipalkkainenkaan työ ei siis vähennä päivärahasi määrää merkittävästi.  

 • Miten pian jatkohakemus käsitellään?

  Jos kyseessä on kokonaan työttömän jatkohakemus, johon ei ole tullut muutoksia edellisen hakemuksen jälkeen, päiväraha näkyy tililläsi kahden pankkipäivän kuluttua hakemuksen saapumisesta. OmaYTK:n kautta lähetetty hakemus on nopeiten maksussa, sillä aikaa ei kulu postin kulkuun.

  Jos taas hakemus sisältää liitteitä tai muita muutoksia, käsittelyaika on pidempi. Arvion tämänhetkisestä käsittelyajasta voit tarkistaa käsittelyaikalaskuristamme.

Linkki kyselyyn