Puhelinpalvelumme on avoinna ma-to klo 10-14. Asiakaspalvelupisteemme Loimaalla on suljettu toistaiseksi.

Usein kysyttyä

Koronavirus

Miten haen päivärahaa?

 • Voit laittaa ensimmäisen hakemuksen, kun lomautuksen tai työttömyyden alkamisesta on kulunut kaksi viikkoa.

  Esimerkki 1: Jos työttömyys tai lomautus alkaa esimerkiksi 1.1. voit laittaa ensimmäisen hakemuksen 14.1.
  Esimerkki 2: Jos työttömyys tai lomautus alkaa esimerkiksi 1.1. ja päättyy 31.10. voit laittaa ensimmäisen hakemuksen 14.1.
  Esimerkki 3: Jos työttömyys tai lomautus alkaa esimerkiksi 1.1. ja päättyy 13.1. voit laittaa ensimmäisen hakemuksen 13.1.

Laskutus

 • Voit siirtää jäsenmaksun maksamista parilla viikolla esimerkiksi palkanmaksupäivään. Lyhyestä siirrosta ei tarvitse olla yhteydessä YTK:hon. Mikäli sinulla on tarve pidempään maksuaikaan tai taloudellisesta tilanteestasi johtuen haluat maksaa jäsenmaksun osissa, ole heti laskun saatuasi yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen laskutus@ytk.fi.

 • Työttömyysturvalain mukaan et menetä jo keräämääsi työssäoloehtoa, jos olet hyväksyttävästä syystä poissa työmarkkinoilta. Kysymyksessä mainitut tilanteet ovat näitä hyväksyttäviä syitä. Jos siis olet ollut esim. ennen äitiyslomaasi työssä, säilytät keräämäsi työssäoloviikot, kun maksat jäsenmaksun myös äitiysloman ajalta. Nämä hyväksyttävät syyt pidentävät työssäoloehdon tarkastelujaksoa (28 kk) jopa seitsemän vuotta. Työttömyyskassan jäsenyys pitää kuitenkin säilyttää ja sen säilytät vain jäsenmaksun maksamalla. YTK:n säännöt eivät mahdollista jäsenmaksuvapautuksia.

 • Jos jäät eläkkeelle kesken vuotta, maksa jäsenmaksu normaalisti. Kun olet saanut eläkepäätöksen, lähetä meille eroilmoitus. Ilmoita eropäiväksi eläkkeen alkamispäivää edeltävä päivä. Eli jos eläkkeen alkamispäivä on esimerkiksi kuukauden ensimmäinen päivä, ilmoita eropäiväksi edellisen kuukauden viimeinen päivä. Palautamme sinulle jäsenmaksusta loppuvuoden osuuden ilmoittamallesi tilille, jos palautettavaa on 10 euroa tai enemmän.

 • Jos aloitat päätoimisen yritystoiminnan, suosittelemme sinua liittymään heti yrittäjäkassaan, sillä yrittäjän työssäoloehtoa voi kerryttää ainoastaan yrittäjäkassan jäsenenä. Jos et liity yrittäjäkassaan, voit säilyttää jäsenyyden YTK:ssa korkeintaan 18 kuukauden ajan päätoimisen yritystoiminnan aloittamisesta. Lisätietoa täällä.

 • Jos olet YTK:n täysjäsen, sinulle lähetetään jäsenmaksulasku sekä Yleinen työttömyyskassa YTK:n, että YTK-Yhdistys ry:n jäsenyydestä. Työttömyyskassan jäsenmaksulla turvaat ansiosidonnaiset etuudet ja Yhdistyksen jäsenmaksu taas kattaa paljon erilaisia täysjäsenen etuja.

 • Jäsenmaksusi tilanteen näet kätevästi OmaYTK:sta. Mikäli jäsenmaksu on vielä maksatta, löydät sieltä myös maksamiseen tarvittavat tiedot.

 • Tee meille e-laskuvaltuutus omassa verkkopankissasi. Valtuutukseen tarvittavat tiedot löydät OmaYTK:sta.

 • Työttömyyskassan jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Ilmoitamme jäsenmaksutiedot suoraan verottajalle vuosittain. Jäsenmaksu luetaan hyväksi sen vuoden verotuksessa, minkä vuoden puolella jäsenmaksu on maksettu. Jos siis vuoden 2018 jäsenmaksu on maksettu jo vuoden 2017 puolella, verottaja huomioi sen vuoden 2017 verotuksessa.

  YTK-Yhdistyksen jäsenmaksu ei ole verovähennyskelpoinen.

 • Jäsenmaksulasku lähetetään aina suoraan jäsenelle. Jos olet sopinut työnantajasi kanssa jäsenmaksun maksamisesta, toimita saamasi lasku työnantajalle.

Jäsenyys

Ansioturva

 • Jos muutosverokortin määräys koskee palkkaa, nostetaan ennakonpidätysprosentti Verohallinnon päätöksen mukaisesti vähintään 25 prosenttiin.

  Jos saat ansiopäivärahaa tai vuorottelukorvausta, hanki etuutta varten oleva verokortti. Silloin ennakonpidätys toimitetaan muutosverokortin prosenteilla eikä sitä koroteta automaattisesti 25 %:iin.

  Verokortin voit tilata verottajan sähköisessä palvelussa. Huomaa, että siellä ei ole erikseen muutosverokorttia etuutta varten. Sellaisen saa, kun tilaat palvelussa normaalisti verokortin, mutta ilmoitat erikseen etuuksille varatussa kohdassa, kuinka paljon arvioit saavasi ansiopäivärahaa.

  Samassa kohdassa, missä ilmoitat arvion etuuden määrästä, voit ilmoittaa Yleinen työttömyyskassa YTK:n verotietojen saajaksi. Silloin verottaja siirtää uudet verotiedot suoraan meille.

  Voit myös halutessasi toimittaa verokortin meille sähköisesti OmaYTK:n kautta.

 • Kaikki työttömyyskassan maksamat etuudet ovat ennakonpidätyksen alaisia etuuksia. Saamme automaattisesti verottajalta palkkaveroprosentin niiden jäsenten osalta, jotka ovat liittyneet meille ennen vuoden vaihdetta. Palkkaverokorttia käyttäessämme ennakonpidätys tehdään aina vähintään 25 prosentin suuruisena.

  Jos olet päivärahan tai vuorottelukorvauksen hakijana, sinun kannattaa tilata itsellesi muutosverokortti etuutta varten. Tällöin voimme käyttää juuri verokortissa ilmoitettua ennakonpidätysprosenttia. Saamme verotiedot suoraan verottajalta, kun ilmoitat etuuden määrät -kohdassa Yleinen työttömyyskassa YTK:n etuuden maksajaksi.

 • Työtodistusta emme pääsääntöisesti tarvitse lainkaan. Tarvitsemme irtisanomisilmoituksen, sillä siinä on kerrottu tieto työsuhteesi irtisanomisajankohdasta. Työtodistuksessa on kerrottu työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, mutta ei työsuhteen irtisanomisajankohtaa.

  Irtisanomisajankohdan selvittäminen on tärkeää, koska siitä päivästä ryhdytään laskemaan irtisanomisaikaa, joka määräytyy työsopimuslain, alallasi noudatettavan työehtosopimuksen tai työsopimuksessa sovitun mukaisesti. Irtisanomisajalta sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Irtisanomisaikana sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaan. Oikeus ansiopäivärahaan voi muiden edellytysten täyttyessä alkaa aikaisintaan työsuhteessa noudatettavan irtisanomisajan päättymisen jälkeen.

 • Päivärahahakemusta ei välttämättä tarvitse täyttää korvauksettoman määräajan eli karenssin ajalta. Kun haet päivärahaa ensimmäisen kerran karenssin päättymisen jälkeen, sinun pitää ilmoittaa, oletko ollut kokonaan työtön koko karenssiajan.

  Jos kysymyksessä on ensimmäinen hakemuksesi, ja toimitat sen meille normaaliin tapaan myös karenssin ajalta, karenssin jälkeisen hakemuksen käsittely nopeutuu, jos olet vielä silloin työtön. Olemme karenssin aikana voineet käsitellä ensimmäisen hakemuksesi  ja määrittää päivärahasi suuruuden jo siinä vaiheessa.

  Mikäli haluat kuitenkin toimia vasta karenssin jälkeen, niin muistathan ilmoittaa meille, jos olet työskennellyt karenssin aikana. Toimita tiedot mahdollisesta karenssin aikana tehdystä työskentelystä työttömyyskassaan karenssin jälkeisen hakemuksen yhteydessä.

 • Merkitse lapsen syntymäaika ansiopäivärahahakemuksen siihen kohtaan, jossa ilmoitetaan alle 18-vuotiaat huollettavana olevat lapset. Saamme väestötietojärjestelmästä tiedot huollettavina olevista lapsista melko nopeasti, mutta joskus joudumme maksamaan päivärahan ensin ilman lapsikorotusta ja korotuksen takautuvasti sen jälkeen, kun lapsi näkyy väestötietojärjestelmässä. Voit toki halutessasi toimittaa myös lapsen syntymätodistuksen tai virkatodistuksen asian jouduttamiseksi. Voit hakea lapsikorotusta myös erillisellä pyynnöllä, esim. lähettämällä viestin OmaYTK:n kautta.

 • Voit täyttää seuraavan ansiopäivärahahakemuksen vakiintuneen hakujakson mukaisesti osa-aikatyön alkamisesta huolimatta. Osa-aikatyön jatkuessa voit hakea soviteltua ansiopäivärahaa palkanmaksujaksosta riippuen joko neljän peräkkäisen kalenteriviikon, kuukauden tai kalenterikuukauden jaksoissa. Tästä syystä sinun kannattaakin ilmoittaa työnantajan noudattama palkanmaksujakso jo osa-aikatyön alkaessa. Tarvittaessa saatamme pyytää sinua täydentämään hakemustasi, jotta pääsisimme palkanmaksujaksoa vastaavaan sovittelujaksoon.

  • Merkitse tehdyt työtunnit hakemukseesi, jotta voimme todeta viikoittain toteutuneiden työtuntien määrän ja seurata työssäoloehdon kertymistä osa-aikatyön aikana.
  • Saamme tarvittavat palkkatiedot pääsääntöisesti suoraan tulorekisteristä. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja.

  • Toimita meille myös jäljennös osa-aikatyön työsopimuksesta. Jos kirjallista työsopimusta ei ole tehty, toimita meille työnantajan laatima kirjallinen selvitys työsuhteessa noudatettavista ehdoista.

  Muista myös ilmoittaa osa-aikatyön aloittamisesta TE-toimistoon.

  Lue lisää soviteltavasta päivärahasta.

 • Kun teet osa-aikatyötä ja päiväraha maksetaan soviteltuna, enimmäismaksuaika kuluu hitaammin kuin kokonaan työttömälle maksettaessa. Samalla kaikki vähintään 18 tunnin työviikot kerryttävät sinulle oikeutta uuteen 400 päivän enimmäismaksuaikaan.

 • Osa-aikatyön ohessa voit kerryttää itsellesi oikeuden uuteen 400 päivän enimmäismaksuaikaan. Myös päivärahan määrä tarkistetaan tällöin uudelleen, jos edellisestä laskennasta on aikaa yli vuosi. Jos edellistä 400 päivän enimmäismaksuaikaa olisi vielä jäljellä, päiväraha on kuitenkin vähintään 80 prosenttia edellisestä.  

 • Jos kyseessä on kokonaan työttömän jatkohakemus, johon ei ole tullut muutoksia edellisen hakemuksen jälkeen, päiväraha näkyy tililläsi kahden pankkipäivän kuluttua hakemuksen saapumisesta. OmaYTK:n kautta lähetetty hakemus on nopeiten maksussa, sillä aikaa ei kulu postin kulkuun.

  Jos taas hakemus sisältää liitteitä tai muita muutoksia, käsittelyaika on pidempi. Arvion tämänhetkisestä käsittelyajasta voit tarkistaa käsittelyaikalaskuristamme.