Järjestelmiämme huolletaan tiistaina 19.9. klo 17.00-19.00. Huoltotoimenpiteiden aikana OmaYTK palvelu ei ole käytössä. Pahoittelemme häiriöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Päivärahat ovat pienentyneet

Päivärahan määrä on vuodenvaihteessa muuttunut. Kansaneläkeindeksiin on tullut muutoksia, jotka vaikuttavat ansiopäivärahan perusosaan, niin sanottuun taitekohtaan sekä lapsikorotuksiin. Lisäksi korotetun ansio-osan tasoa on leikattu.

Muutoksen suuruus riippuu siitä, mikä on aiemmin ollut päivärahan suuruus sekä siitä, onko maksettu lapsikorotuksia tai korotettua ansio-osaa.

Ilman lapsikorotuksia tai korotus-osia ansiopäiväraha pienenee keskimäärin noin 4-6 eurolla kuukaudessa. Jos ansiopäivärahaa on maksettu korotetulla ansio-osalla, pienenee ansiopäiväraha keskimäärin noin 54–56 euroa kuukaudessa.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle