Järjestelmiämme huolletaan perjantaista 24.11 klo 15.00 - lauantaihin 25.11 klo 17.00 saakka. Huoltotoimenpiteiden aikana OmaYTK palvelu ei ole käytössä. Pahoittelemme häiriöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Blogi

Miksi kevytyrittäjät eivät saa työttömyysturvaa?

Ermo Inkeroinen, lakimies, YTK

Satavuotiaassa Suomessa on joukko ihmisiä, jotka on käytännössä heitetty työttömyysturvajärjestelmän ulkopuolelle. Heitä ovat laskutuspalveluiden kautta itsensä pienimuotoisesti työllistävät ns. kevytyrittäjät, jotka tekevät usein yrittäjämäisesti työtä ja ovat sopimussuhteessa laskutuspalveluita tarjoavaan osuuskuntaan tai yritykseen.

Bästa betjäningens språk

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Hos YTK tar vi hand om utkomsten för 40 000 människor varje månad. Det är en komplicerad process att sköta arbetet. Det faktum hur vi sköter och utvecklar processen, avgör hur effektivt vi klarar av jobbet. Ändå avgör det inte hur våra klienter upplever vår service. Det är klienterfarenheten som avgör hur vi lyckas med att möta våra klienter. Naturligtvis är det språket som man talar, som är viktigt vid detta möte.

Tukea työn perässä kulkeville

Teija Hautera, päälakimies

Työnhakijoiden alueellista liikkuvuutta ja pendelöintiä jarruttavat monet erilaiset tekijät, kuten esimerkiksi asuntojen hinnat, liikkumisen kalleus ja puutteellisuudet liikenneyhteyksissä. Pitkät työmatkat tai kokonaan toiselle paikkakunnalle muuttaminen saattavat olla kalliita ratkaisuja. Liikkuvuusavustus on uudehko tukimuoto, jolla pyritään vastaamaan tähän haasteeseen.

Älä menetä rahojasi

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Jotta voimme maksaa ansiopäivärahaa, on sinun ensin ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon ja sen jälkeen pidettävä työnhaku voimassa. Työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-toimiston verkkopalvelussa. Verkkopalvelua on uudistettu viime heinäkuussa. Uudistuksen myötä työnhaku on tahattomasti katkennut noin 10 prosentilla hakijoista, eli työttömyyskorvaus on jäänyt saamatta.

Ohjelmistorobotiikka työttömyyskassoissa, uhka vai mahdollisuus?

Rami Lehtonen, kehitysjohtaja, YTK

Olemme YTK:lla tehostaneet hakemusten ja viestien käsittelyä merkittävästi viimeisen parin vuoden aikana. Tähän on osin päästy automatiikkaa ja sähköisyyttä lisäämällä, sekä parantamalla palveluiden ja työvälineiden käytettävyyttä. Seuraavalle tasolle pääseminen edellyttää myös ohjelmistorobotiikan keinoja.

CV:n ja hakemuksen sisällöillä on olennainen ero

Krista Vuori, Monster.fi

Moni työnhakija tekee yleisen virheen työnhaussa ja kirjoittaa työhakemukseen käytännössä auki ansioluettelonsa. Työhakemuksen ei ole tarkoitus olla CV:n toisinto, vaan CV:llä ja hakemuksella on toisistaan eroavat tehtävät. CV keskittyy menneisyyteen – aiempaan työkokemukseen ja taitoihin, joita jo osaat. Työhakemus puolestaan suuntaa tulevaisuuteen – miksi olet hakemassa kyseiseen tehtävään ja miten osaamisesi peilautuu työnantajan toiveisiin.

Työnhakijaksi ilmoittautumisen palvelumuotoilua

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

TE-toimisto on kehittänyt työnhakijaksi ilmoittautumista verkkopalvelussaan, mikä on näkynyt meillä nousevina valitusmäärinä. Onko jotain mennyt vikaan?

Työelämän uusi opetussuunnitelma

Anne Pihlava, henkilöstöpäällikkö, YTK

"Kun rutiinityön tarve vähenee, esimerkiksi luovuuden ja sosiaalisten taitojen, ongelmanratkaisukyvyn ja yhteistyökyvyn tarve kasvaa."

Somegurun vinkit työnhakijalle

”Hyönteisruoka tuo Suomeen satoja työpaikkoja”

Uskalla nähdä toisin -kampanjassaan YTK kannustaa suhtautumaan tulevaan ennakkoluulottomasti ja uteliaasti. Voisiko uusi työura löytyä hyönteisten parista?

Tärkeintä juuri nyt

Auli Hänninen, Toimitusjohtaja

Nyt kun 14 vuoden työurani YTK:ssa päättyy, pysähdyin hetkeksi miettimään, mitkä asiat ovat nyt juuri päällimmäisinä mielessäni.

Ihme ja kumma

Teija Hautera, päälakimies

Kymmenien, ellei peräti satojen tuhansien muiden suomalaisten tavoin asetuin 13.9 vanhanaikaisen televisiovastaanottimen ääreen katsomaan ohjaajanero Werner Herzogin dokumenttia. Dokumentti kertoi teknologisesta vallankumouksesta ja sen nimi on Lo and Behold, vapaasti suomennettuna Ihme ja kumma. Dokumentissa internet ja tekoälyn kehittyminen esitettiin uhkakuvana. Kehityksellä on ollut arvaamattomia, pysäyttämättömiä seurauksia. Dokumentin katsottuani jäin pohtimaan sitä, ovatko Herzogin kaltaiset luddiitit oikeassa. Miten robotisaatio tulee muuttamaan minun työelämääni? Pitääkö nyt pelätä?

Aktiivimalli vai aktiivimalli?

Ermo Inkeroinen, lakimies, YTK

Sipilän hallitus on esittänyt kaksi työttömyysetuuden määrää tai saamista rajoittavaa ehdotusta työttömien työnhakijoiden aktivoimiseksi. Ehdotukset ovat keskusteluissa ajoittain sekoittuneet toisiinsa, mikä voi olla enteellistä. Työnhakijoilla voi olla jatkossa vaikeuksia pysyä selvillä siitä, mitä heiltä odotetaan ja mitä seuraa mistäkin.

Sähköisen asioinnin tulevaisuus

Rami Lehtonen, kehitysjohtaja, YTK

Suurin osa asiakkaistamme (n. 93%) asioi kanssamme jo sähköisesti. Kirjepostin määrä on jatkuvasti pienentynyt. Myös asiakkaalle päin lähtevä viestintä pyritään saamaan täysin digitaaliseksi. Nyt maksuilmoitukset liikkuvat jo asiakkaalle joko tekstiviestillä tai sähköpostilla ja jatkossa myös päätöksistä saa tiedon viestillä. Mutta mitä muuta asioinnin tulevaisuudelta voi odottaa?

Opintoja työttömänä

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Päivitetty osaaminen kantaa työmarkkinoilla. Työttömyysjakson voi hyödyntää opiskelemalla uutta tai täydentämällä jo hankittua osaamista.

Erottuuko työhakemus edukseen?

Anne Pihlava, henkilöstöpäällikkö, YTK

Kilpailu työpaikoista on kovaa. Työllisyystilanteen parantuessakin haasteena säilyy, miten hakija saa itsensä erottumaan kymmenien tai jopa satojen muiden joukosta.

Ansioturva - reilua vai epäreilua?

Auli Hänninen, Toimitusjohtaja

Työttömyyskassojen hoitamaa ansioturvaa haukutaan aika ajoin epäreiluksi, kun ansioturvaa saadakseen pitää olla jonkun työttömyyskassan jäsen. Järjestelmä on arvostelijoiden mukaan epäreilu, koska rahoitus on epäreilu. Ansioturvaa ei saa, vaikka maksaa palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua, jos ei ole työttömyyskassan jäsen.

Työttömyysturvan tahallisella väärinkäytöllä laajat haittavaikutukset

Ermo Inkeroinen, lakimies, YTK

Työttömyysturvan tarkoitus on korvata työttömyydestä aiheutuvia rahallisia menetyksiä ja turvata työttömän henkilön mahdollisuus hakea ja päästä töihin. Työttömyysetuuksiin on oikeus työttömällä työnhakijalla ja etuuksien myöntämisen yleisenä perusteena on työn ja tulojen puuttuminen.

Vanhanaikaista, mutta tarpeellista

Teija Hautera, päälakimies

Työaika on haastava mittari. 24/7-yhteiskunnassa on kasvava tarve sovittaa työajat asiakkaan tarpeisiin. Globalisaation myötä kellonajat menettävät merkityksensä. Mutta kuinka elastista työaika voi olla ja kuinka paljon työntekijältä voidaan odottaa joustavuutta?

Miten parannamme sinun asiointikokemustasi?

Heli Salonen, asiakkuuspäällikkö

Asiakaskokemusta parantaaksemme olemme alkukesän aikana tehneet sisäiseen käyttöömme asiakasnäkymää, joka tuo asiakkaistamme esille tärkeimmät tiedot helposti ja kätevästi yhdellä silmäyksellä. Näkymä rakentuu sähköisen asioinnin myötä käyttöömme tehdyn viestikeskuksen pohjalle. Se ei asiakkaalle suoranaisesti tule näkymään, muuten kuin osana parempaa, nopeampaa ja sujuvampaa asiakaspalvelua.

Onko työmarkkinoilla ”parasta ennen” -päivämäärää?

Pirjo Kaasinen, markkinointijohtaja

Keskusteluiden ja median vakioaiheeksi on noussut yli 50-vuotiaiden vaikea työllistyminen. Totta vai tarua? Muutamia harhaluuloja voimme ainakin oikaista tilastojen valossa, kun puhutaan 50- ja 60-luvun taitteessa syntyneiden suuren murroksen tai myös hyvinvoinnin sukupolveksikin kutsutun ikäluokan työllistymisestä.

Rentoutunut nautiskelija

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

On näkyvissä, että teknologinen murros heikentää perinteisen palkkatyön mahdollisuuksia. Työtehtävät muuttuvat tarpeettomiksi tai ne automatisoidaan. Miten tästä muutoksesta saadaan mahdollisuus, jos kehityskulku vie massatyöttömyyteen sekä toimettomuuteen ja sitä kautta arvottomuuden kokemuksiin?

Me YTKlaiset henkilöstön kehittämisen polulla

Anne Pihlava, henkilöstöpäällikkö, YTK

Toimintaympäristön muutos, järjestelmien muutokset ja lainsäädännön muutokset edellyttävät työttömyyskassassa jatkuvaa uuden oppimista, tietojen päivittämistä ja soveltamista. Miten tässä vauhdissa pysyy työntekijä?

Työnhakija: mitä jos opiskelisit työttömyystuella?

Ermo Inkeroinen, lakimies, YTK

Kohti parempaa paikkaa

Teija Hautera, päälakimies

Tehokkuutta työvälineillä

Rami Lehtonen, kehitysjohtaja, YTK

Tiivistelmä on tärkein – CV:n on herätettävä kiinnostus välittömästi

Tampereella 17.5.2017 järjestetyssä Rekrypäivässä Manpowerin Marjo Lipponen antoi tärpit myyvän ja vakuuttavan CV:n luomiseen.

Työttömyys trendaa alaspäin

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Meneekö koulutus maaliin?

Anne Pihlava, henkilöstöpäällikkö, YTK

Saavatko muutokset aikaan muutoksia?

Auli Hänninen, Toimitusjohtaja

YTK toimii arvojensa mukaisesti

Ermo Inkeroinen, lakimies, YTK

Työttömyyden ja opiskelun yhdistämiseen tulossa pieni uudistus

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Ennakoivaa asiakaspalvelua

Rami Lehtonen, kehitysjohtaja, YTK

Mitä tapahtui, kun työtön työnhakija aloitti yritystoiminnan?

Teija Hautera, päälakimies

Vapaa matkustaja

Teija Hautera, päälakimies

Riistäjiä ja laiskureita?

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Työntekijä keskiössä nostaa asiakkaan ykköseksi

Anne Pihlava, henkilöstöpäällikkö, YTK

Ketterämpi Suomi – tule jo!

Auli Hänninen, Toimitusjohtaja

Yrittäjänä vauhtiin!

Kirjoittajavieras: Helena Rebane, EBH:n projektipäällikkö

YTK täyttää 25 vuotta

YTK:n perustamisen taustalla oli varsinaissuomalaisista pienyrittäjistä koostuneen ryhmän ajatus järjestää työntekijöidensä, perheenjäsentensä ja oma työttömyysturva.

Huonosti ennakoitava työttömyysturva lannistaa

Kirjoittajavieras: Maria Kaisa Aula, valtiot.lis, YTT (H.C.)

Mitä mietit, 25-vuotias?

Teija Hautera, päälakimies

Karenssi on kova sana

Teija Hautera, päälakimies

Aktiivimalli omavastuupäiviin

Teija Hautera, päälakimies

Vahingonkorvaus ja yhteensovitus

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Kannustava loukku - Eli temppu, ja miten se tehtiin

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Pientä valoa, vieläkin parempaa odotellessa

Auli Hänninen, Toimitusjohtaja

Byrokratiahirviö

Teija Hautera, päälakimies

Minne menet, työelämä?

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Työttömän silmälasit

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Työelämän muutos ja pysyvyys

Auli Hänninen, Toimitusjohtaja

Tekijää tarvitaan aina – vai tarvitaanko?

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Ammattina bloggaus

Teija Hautera, päälakimies

Laki ei helpota hyvän yrityskulttuurin rakentamista

Auli Hänninen, Toimitusjohtaja

Missä ovat tulevaisuuden työpaikat?

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Hallituksen työllisyys- ja yrittäjyyspaketti

Teija Hautera, päälakimies

Kun mahdoton muuttuu mahdolliseksi

Teija Hautera, päälakimies

Tahkoa, tiiliseinää ja kuivaa leipää

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Rakkauspuhetta

Auli Hänninen, Toimitusjohtaja

Painetta kahdesta suunnasta

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Työn mittaamisen sietämätön vaikeus

Teija Hautera, päälakimies

Kevytyrittäjyys vai raskas työ?

Auli Hänninen, Toimitusjohtaja

Tervetuloa kotiin!

Teija Hautera, päälakimies

Uber- Ei konttoria, ei esimiestä

Teija Hautera, päälakimies

Tarjoilija, en ymmärrä päätöstäni!

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

KEVÄT TUO MUKANAAN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

Teija Hautera, päälakimies

Kun digi loikkaa, kuka tulee mukaan?

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Samaa mieltä

Auli Hänninen, Toimitusjohtaja

Haaste järjestelmälle

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Enhän minä noin paljon tienaa!

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija