Puhelinpalvelumme (avoinna ma-to klo 10-14) on ruuhkautunut. Asiakaspalvelupisteemme Loimaalla on suljettu toistaiseksi. Ota yhteyttä OmaYTK:n kautta.

Päivittyvä seuranta koronaviruksen vaikutuksista lomautuksiin ja työttömyyteen

Sivua päivitetty 3.4.2020

Asioi verkossa

Hakemuskäsittelyssä ja asiakasneuvonnassamme on ruuhkaa, joten toivomme sinun etsivän vastausta ensisijaisesti nettisivuiltamme, OmaYTK:sta tai chatista. Jos tarvitset henkilökohtaista neuvontaa, ota ensisijaisesti yhteyttä viestillä OmaYTK:n kautta tai kysy neuvoa yleisellä tasolla chatista. Vastaamme kaikkiin viesteihin saapumisjärjestyksessä. Odotathan rauhassa vastausta, etkä lisää ruuhkaamme uudella viestillä. Kiitos avustasi!

Usein kysyttyä

Yleiset ohjeet

  1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi heti, kun sinut lomautetaan tai irtisanotaan. TE-toimiston lausunto lomautuksesta tai työttömyydestä on edellytys päivärahan maksamiselle, eikä sitä saa voimaan takautuvasti. Tee ilmoitus verkossa osoitteessa te-palvelut.fi.
  2. Pyydä työnantajaasi jo ennen lomautusta ilmoittamaan tulorekisteriin palkkatietosi käyttäen laajaa ilmoitustapaa ja antamaan kaikki vapaaehtoiset tiedot, jos niitä on. Tällöin on hyvin todennäköistä, että meillä on suoraan käytössämme tarvittavat tiedot työttömyyspäivärahasi laskemiseksi.
  3. Hanki verokortti etuutta varten Verokortti verkossa -palvelusta. Samassa kohdassa, missä ilmoitat arvion etuuden määrästä, voit ilmoittaa Yleinen työttömyyskassa YTK:n verotietojen saajaksi. Silloin verottaja siirtää uudet verotiedot suoraan meille. Näin voimme tehdä ennakonpidätyksen suoraan muutosverokortin prosenteilla. Jos käytössämme on palkkaa varten laskettu verokortti, on ennakonpidätys tällöin vähintään 25 %. Palkkaverokortin olemme saaneet verottajalta automaattisesti, jos olet ollut jäsenemme jo viime vuoden puolella.
  4. Kun lomautusta tai työttömyyttä on kestänyt vähintään kaksi viikkoa, tee päivärahahakemus OmaYTK:n kautta. Palvelu opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä. Jos lomautus tai työttömyys kestää alle kaksi viikkoa, voit tehdä hakemuksen heti lomautuksen/työttömyyden päättymisen jälkeen. Huom! Päivärahaa haetaan aina takautuvasti, eli ensin aikaisintaan kahdelta viikolta, tämän jälkeen takautuvasti vähintään kuukauden tai neljän viikon jaksoissa. Hae päivärahaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.
  5. Jos lomautus tai työttömyys jatkuu, tee jatkohakemus takautuvasti aina neljän viikon tai kuukauden välein. Muista, että päivärahaa tulee hakea takautuvasti viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Emme siis voi maksaa päivärahaa yli kolmen kuukauden ylittävältä ajalta.

  Katso videolta ohjeet lomautustilanteeseen.

  Lue täältä tarkemmat ohjeet lomautukseen ja päivärahan hakemiseen.

 • Lähtökohtaisesti palkkatodistusta ei tarvitse meille toimittaa, sillä saamme tulotiedot tulorekisteristä. Pyydä palkanlaskijaasi ilmoittamaan tulotiedot tulorekisteriin käyttäen laajaa ilmoitustapaa ja merkitsemään myös vapaaehtoiset tiedot. Tällä tavalla varmistamme sen, että pystymme käsittelemään hakemuksen pelkällä tulorekisterin tiedolla, eikä meidän tarvitse pyytää sinulta lisätietoja hakemuksen käsittelemiseksi. Palkkatodistuksen toimittamisesta ei ole haittaa, mutta sitä ei välttämättä tarvita.

  • Jos olet työtön, ei koronaepidemia lähtökohtaisesti muuta tilannettasi työttömyysturvan suhteen. Jatka työhakua normaalisti ja lähetä päivärahahakemukset kuten ennenkin.
  • Jos saat ansiopäivärahaa ja sairastut, jatka päivärahan hakemista normaalisti. Lyhytaikainen sairastuminen ei vaikuta oikeuteesi saada työttömyyskorvausta.
  • Jos sairaus kestää yli 10 päivää, merkitse päivärahahakemukseen tiedoksi, että olet ollut sairaana ja hae sairauspäivärahaa Kelasta.
  • Jos sairastuminen on niin vakavaa, että joudut sairaalaan tai muuhun laitoshoitoon, ilmoita myös siitä hakemuksessa. Kun olet laitoshoidossa, et lain mukaan ole työmarkkinoiden käytettävissä. Tällaisella ajalla sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

  Lue lisää sairastumisen vaikutuksesta ansiopäivärahaan.

Ansiopäivärahan hakemiseen liittyviä kysymyksiä

 • Voit tehdä OmaYTK-palvelussa ensimmäisen hakemuksen, kun työttömyyttä tai lomautusta on kestänyt kaksi viikkoa. Tämän jälkeen voit hakea ansiopäivärahaa neljän viikon tai kuukauden jaksoissa.

  Ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti, joten voit hakea vain hakemuksen lähettämispäivään saakka. Kun siis laitat ensimmäisen hakemuksen, kun työttömyyttä tai lomautusta on kesänyt kaksi viikkoa, voit hakea vain niiltä kahdelta viikolta. Seuraavan hakemuksen voit tehdä, kun työttömyyttä tai lomautusta on kestänyt neljä viikkoa tai kuukauden.

 • Ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti. Näin on, koska vasta jälkeenpäin tiedetään, onko joltain ajalta ollut oikeus ansiopäivärahaan vai ei. Etukäteen ei siis voi päivärahaa koko lomautusajalle hakea.

  Ensimmäisen päivärahahakemuksen voit laittaa, kun lomautusta on kestänyt kaksi viikkoa. Hae kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lomautuksen alkamisesta, koska sitä pidemmältä ajalta emme voi takautuvasti maksaa. Jos lomautuksesi kestää vähemmän kuin kolme kuukautta, voit takautuvasti hakea kerralla koko lomautusajan.

 • Lähtökohtaisesti emme tarvitse palkkatodistusta, koska saamme tulotiedot tulorekisteristä. Joskus tulorekisterin tiedot eivät kuitenkaan riitä. Silloin tarvitsemme myös palkkatodistuksen.

  Varmista, että työnantajasi käyttää laajaa ilmoitustapaa ja antaa kaikki vapaaehtoiset tiedot. Silloin saamme kaikki tuloihin littyvät tiedot tulorekisteristä, emmekä tarvitse erillistä palkkatodistusta.

 • Ei voi. Ensimmäisen hakemuksen voi laittaa, kun työttömyyttää tai lomautusta on kestänyt kaksi viikkoa. Sen jälkeen päivärahaa haetaan takautuvasti neljän viikon tai kuukauden jaksoissa.

  Omavastuuaika ei vaikuta siihen, miten haet päivärahaa.

Työttömyysturva

  • Korona ei itsessään ole peruste lomautukselle, mutta epidemia voi aiheuttaa yritykselle taloudellisia ja/tai tuotannollisia vaikeuksia esim. tilanteessa, jossa työpaikalla ei voida työskennellä, koska on materiaali- tai asiakaspula. Kyseessä on työnantajasta riippuva syy ja lomauttaminen on mahdollista.
  • Jos et itse ole sairastunut ja voisit mennä työpaikalle, mutta siellä työnteko on estynyt tartuntatautiepidemian vuoksi, on työnantajalla velvollisuus maksaa palkka normaalisti 14 päivän ajan. Jos työnteko tämän jälkeenkin on estynyt, voit hakea työttömyyskorvausta. Korvauksen saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja TE-toimisto antaa etuuden maksajalle lausunnon lomautukseen rinnastettavasta syystä.

  Selvitä asia työnantajasi kanssa ja ilmoittaudu TE-toimistoon heti, kun työnteko estyy.

 • Työehtosopimuksella voidaan sopia myös 14 päivää lyhyemmästä lomautusilmoitusajasta. Hallitus on esittänyt, että lomautusilmoitusaikaa lyhennettäisiin 5 vuorokauteen, mutta tätä ei ole vielä kirjattu lakiin, eikä sen yksityiskohtia tiedetä.

  Selvitä lomautusilmoitusaika työnantajaltasi. Ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

 • Hallitus on esittänyt, että lomautusoikeus koskisi myös määräaikaisia työsuhteita. Tätä ei ole vielä kirjattu lakiin eikä sen yksityiskohtia tiedetä.

  Selvitä asiaa työnantajasi kanssa ja ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

 • Tartuntatautipäiväraha ei estä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista, mutta se vähennetään maksettavasta ansiopäivärahasta, eli kyseessä on vähennettävä etuus. Tämä voi tulla kyseeseen, jos olet työskennellyt osa-aikaisesti ja sinut määrätään karanteeniin. Jos olet tehnyt kokoaikatyötä, et käytännössä voi saada työttömyysetuutta samalta ajalta, jolta saat tartuntatautipäivärahaa.

  Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään tartuntataudin kuten koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Katso lisätietoa Kelan sivuilta. 

 • Ansiopäivärahaa ei voida maksaa, koska työsuhteesi ei ole päättynyt eikä sinua ole lomautettu.

 • Jos TE-toimisto päättää keskeyttää TE-palveluihin liittyvän valmennuksen tai kokeilun vallitsevien olosuhteiden pakosta, ei TE-toimisto tee työnhakijalle selvityspyyntöä työttömyysturvaoikeuden selvittämiseksi, eikä palvelun päättymisen takia aseteta korvauksetonta määräaikaa tai työssäolovelvoitetta.

  Käsittelemme päivärahahakemuksen voimassa olevan TE-toimiston lausunnon perusteella. Jos palvelu on tauolla tai keskeytetty, ei päivärahanhakijalla ole oikeutta korotettuun ansiopäivärahaan tai kulukorvaukseen.

 • Hallitus valmistelee muutoksia työttömyysturvalakiin. Mitään ei ole vielä kirjattu lakiin, eikä kaikkia yksityiskohtia ole tiedossa. Valmistelussa on esimerkiksi se, että omavastuuajalta maksettaisiin päivärahaa. Muutos olisi voimassa takautuvasti 16.3. alkaen ja voimassaolo päättyisi 31.7.2020.

  Lue täältä, mitä lakimuutoksia on ehdotettu.

 • Hallitus valmistelee muutoksia työttömyysturvalakiin. Muutosesitystä ollaan antamassa eduskunnalle 2.4. Mitään ei ole vielä kirjattu lakiin, eikä kaikkia yksityiskohtia ole tiedossa. Muutos olisi voimassa takautuvasti 16.3. alkaen ja voimassaolo päättyisi 30.6.2020.

  Lue täältä, mitä lakimuutoksia on ehdotettu.

 • Jotta lomautuksen perusteella voitaisiin maksaa ansiopäivärahaa, tulisi lomautuksen perustua työsopimuslakiin. Koska osakeyhtiön toimitusjohtajasta säädetään osakeyhtiölaissa, ei toimitusjohtajaan sovelleta työsopimuslakia. Osakeyhtiön toimitusjohtajaa ei voida lomauttaa työsopimuslain mukaisella tavalla, joten tällainen lomautus ei ole oikeuta ansiopäivärahaan.  

Jäsenyys

 • Koronavirusepidemia on herättänyt huolta taloudesta ja työllisyydestä. Tällä hetkellä moni liittyy työttömyyskassaan, mikä on hyvä ja fiksu veto tässä kohtaa. Katso videolta, mitä edellytyksiä ansiopäivärahan saamisella on. Jatka lukemista >>

 • OmaYTK:sta näet helpoiten ja nopeiten, onko jäsenyytesi voimassa.

  1. Kirjaudu OmaYTK:hon. Kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Katso täältä tarkemmat ohjeet kirjautumiseen.
  2. Tarkista OmaYTK:ssa, että jäsenmaksusi näkyy maksettuna. Jos olet jäsenenä sekä YTK:n työttömyyskassassa että YTK-Yhdistyksessä, näkyy jäsenmaksun tila molempien jäsenyyksien osalta erikseen.
  3. Jos jäsenmaksusi on kunnossa, on jäsenyytesi voimassa.
  4. Jos jäsenmaksu on maksamatta, maksa se heti. Vain jäsenmaksun maksamalla varmistat, että jäsenyytesi pysyy voimassa. Jos olet maksanut jäsenmaksun juuri, kuluu muutama pankkipäivä, jotta tieto päivittyy OmaYTK:hon.

  Pelkkä työttömyyskassan jäsenyys ei vielä takaa oikeutta ansiopäivärahaan. Katso täältä tarkemmin, mitä ansiopäivärahan saaminen edellyttää.

  Katso video-ohje

Uutiset ja tiedotteet

Yhteydenotot

Jos tarvitset henkilökohtaista neuvontaa, käytä ensisijaisesti sähköisiä viestikanavia. Vastaamme kaikkiin viesteihin saapumisjärjestyksessä. Odotathan rauhassa vastausta, etkä lisää ruuhkaamme uudella viestillä. Kiitos avustasi!

 • Viesti OmaYTK:n kautta.
 • Chatissa chatbot Iiris vastaa 24/7. Asiakasneuvojat ovat paikalla arkisin klo 10-15. Chatissa vastaamme tietosuojasyistä vain yleisellä tasolla.
 • Puhelinneuvontamme on avoinna arkisin klo 10-14, mutta tämä kanava on pahoin ruuhkautunut. Täältä voit tarkistaa reaaliaikaisen jonotilanteen.