Rekisteriseloste

Henkilötietojen suoja Yleinen työttömyyskassa YTK:ssa
YTK hoitaa työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaisen ansiotuen ja siihen liittyvien muiden opintososiaalisten etuuksien järjestämisen jäsenilleen. Tämän tehtävän hoitamiseksi YTK ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja jäsenistä ja etuudensaajista. Henkilötietojen käsittelyä koskevia määräyksiä on työttömyysturvalaissa ja muussa kassan maksamia etuuksia koskevassa lainsäädännössä.

Mitä tietoja YTK kerää?
YTK kerää henkilötietoja jäsenyyden hakijoilta, jäseniltä ja etuudenhakijoilta sekä työnantajilta ja viranomaisilta. Lisäksi tietoja kerätään sellaisista viranomaisrekistereistä, joihin YTK:lla on laillinen käyttöoikeus.

YTK kerää henkilötietoja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen. YTK pyrkii varmistamaan tietojen oikeellisuuden, täydellisyyden ja ajantasaisuuden. YTK käyttää tunnisteena henkilötunnusta. Etuuksia myönnettäessä voidaan käsitellä myös arkaluonteisia kuten esimerkiksi terveydentilaa koskevia tietoja.

Omat tiedot voi tarkistaa
YTK:n käyttämän henkilörekisterin rekisteriselosteen voi tilata YTK:n asiakaspalvelusta numerosta 02-760 7620 tai kotisivuillamme olevan palautelomakkeen kautta. Kaikilla, joiden henkilötietoja on yhtiön ylläpitämissä rekistereissä, on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkistaa itseään koskevat tiedot ja pyytää mahdolliset virheet korjattaviksi.

Tietojen Luovuttaminen muille
YTK:n rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi Finanssivalvonnalle, Eläketurvakeskukselle, Kansaneläkelaitokselle ja muille viranomaisille, joilla on lain mukaan oikeus saada kassalta tietoja. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä suoramarkkinointiin. YTK voi palvelutoiminnassaan käyttää alihankkijoita, joille esimerkiksi postitusta varten luovutetaan tietoja. Alihankkijoilta edellytetään vaitiolositoumuksen antamista.

Tiedot ovat YTK:ssa turvassa
YTK:n henkilökuntaa koskee vaitiolovelvollisuus lain nojalla. Lisäksi YTK:n työntekijät allekirjoittavat työsuhteen alkaessa vaitiolositoumuksen.

YTK:n sisäisessä tietoverkossa on korkeatasoinen tietoturva. Henkilötietojen siirtämiseen yleisessä tietoverkossa käytetään riittävän turvallista salaustekniikkaa.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi