Arvonnan säännöt

Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle.

1.     Järjestäjä ja yhteistyökumppani

Arvonnan järjestäjä:

Yleinen työttömyyskassa YTK ”arvonnan järjestäjä”
Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa

2.     Osallistumiskelpoisuus 

Arvontaan osallistuvat kaikki YTK:n jäsenet, jotka valitsevat YTK:n jäsenmaksuun e-laskutavan 10.10.-30.11.2022 välisenä aikana, lukuun ottamatta alla lueteltuja poikkeuksia.

Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan toteuttamiseen osallistuneet Järjestäjän työntekijät. Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset arvontaan, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Kukin henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Saman henkilön useammat osallistumiset poistetaan.

Valitsemalla e-laskutavan kampanja-aikana henkilö sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä.   

3.     Osallistumisaika 

Osallistumisaika on 10.10.-30.11.2022., ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä e-laskutilauksia ei hyväksytä arvontaan.

4.     Osallistuminen 

Arvontaan voi osallistua valitsemalla YTK:n jäsenmaksun laskutustavaksi e-laskun kampanja-aikana.

5.     Palkinnot

Arvonnan voittaja saa palkinnoksi Gogift lahjakortin. Palkintoja arvotaan yhteensä 5 kpl.

Palkinnon arvo on 100 €.

Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Järjestäjä vastaa kaikista arvontaan liittyvistä kuluista. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetun palkinnon toiseen vastaavan arvoiseen.

6.         Arvonta 

Arvonta suoritetaan 9.12.2022.

YTK järjestää arvonnan ja arpoo voittajan. Järjestäjä ottaa voittajiin yhteyttä henkilökohtaisesti. Jos voittajaa ei tavoiteta arvontaan osallistumisen yhteydessä ilmoitetuilla yhteystiedoilla seitsemän arkipäivän kuluessa arvonnasta, Järjestäjä arpoo uuden voittajan.

Järjestäjä suorittaa palkinnoista mahdollisesti maksettavaksi tulevat kulut. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.

7.         Järjestäjän vastuu 

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän ja arvonnan Yhteistyökumppanin vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä tai Yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

8.         Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaseloste löytyy täältä.

Gogift (Yhteistyökumppani) vastaa henkilötietojen käsittelystä oman tietosuojaselosteensa mukaisesti.

9.         Immateriaalioikeudet

Oikeudet arvonnan toteuttamisessa käytettyyn materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai Yhteistyökumppanille Kaiken arvontaan liittyvän materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista etukäteislupaa.

10.      Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan YTK:n verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.