E-laskukampanjan säännöt

Tilaamalla YTK Työttömyyskassan jäsenmaksun e-laskuna kampanja-aikana hyväksyt arvonnan säännöt.

1. Järjestäjä ja yhteistyökumppani

Arvonnan järjestäjä:

YTK Työttömyyskassa ”arvonnan järjestäjä”
Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa

2. Osallistumiskelpoisuus 

Arvontaan osallistuvat kaikki YTK Työttömyyskassan jäsenet, jotka valitsevat YTK Työttömyyskassan jäsenmaksuun e-laskutavan 1.5.-31.12.2023 välisenä aikana, lukuun ottamatta alla lueteltuja poikkeuksia.

Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan toteuttamiseen osallistuneet Järjestäjän työntekijät. Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset arvontaan, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Kukin henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Saman henkilön useammat osallistumiset poistetaan.

Valitsemalla e-laskutavan kampanja-aikana henkilö sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä.   

3. Osallistumisaika 

Osallistumisaika on 24.5.-31.12.2023 ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä e-laskutilauksia ei hyväksytä arvontaan.

4. Osallistuminen 

Arvontaan voi osallistua valitsemalla kampanja-aikana YTK Työttömyyskassan jäsenmaksun laskutustavaksi e-laskun. E-laskutilaus toimii arvontaosallistumisena sen kuukauden kuukausiarvonnassa, jonka aikana e-laskutilaus on astunut voimaan.

5. Palkinnot

Palkintona arvotaan joka kuukausi 2 kpl 100 € arvoista Verkkokauppa.com-lahjakorttia. Järjestäjällä on oikeus lisätä arvottavien palkintojen määrää kuukausikohtaisesti.

Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Järjestäjä vastaa kaikista arvontaan liittyvistä kuluista. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetun palkinnon toiseen vastaavan arvoiseen.

6. Arvonta 

Arvonta suoritetaan kunkin kuukauden alussa siten, että arvontaan osallistuu kaikki edeltävän kalenterikuukauden aikana e-laskuvaltuutuksen tehneet jäsenet. Arvonta suoritetaan kunkin kuun 7. päivä. Ensimmäinen arvonta suoritetaan 7.7. siten, että siihen otetaan mukaan kaikki 24.5.-30.6. välisenä aikana alkaneet e-laskutilaukset. 

YTK Työttömyyskassa järjestää arvonnan ja arpoo voittajan. Järjestäjä ottaa voittajiin yhteyttä henkilökohtaisesti. Jos voittajaa ei tavoiteta YTK Työttömyyskassan jäsenrekisterissä ilmoitetulla sähköpostilla seitsemän arkipäivän kuluessa arvonnasta, Järjestäjä arpoo uuden voittajan.

Järjestäjä suorittaa palkinnoista mahdollisesti maksettavaksi tulevat kulut. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.

7. Järjestäjän vastuu 

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän ja arvonnan Yhteistyökumppanin vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä tai Yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

8. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaseloste löytyy täältä.

9. Immateriaalioikeudet

Oikeudet arvonnan toteuttamisessa käytettyyn materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai Yhteistyökumppanille Kaiken arvontaan liittyvän materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista etukäteislupaa.

10. Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan YTK:n verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.