YTK:n vuosi 2022 - kuvituskuva, jäätelö

585 592 hakemusta ja 647 495 304 maksettua euroa – tällainen oli YTK Työttömyyskassan vuosi 2022

Suurien lukujen lisäksi kuluneeseen vuoteen mahtui myös nimenmuutos, brändiuudistus ja monenlaista toiminnan kehittämistä.

Käsittelimme yhteensä 585 592 hakemusta eli peräti 2 314 hakemusta vuoden jokaista arkipäivää kohden! Määrä on edellisen vuoden summaa (739 430) pienempi, mikä johtuu työttömyyden laskusta ja lomautusten huomattavasti pienemmästä määrästä vuoteen 2021 verrattuna.  

Ensihakemusten käsittelyaika oli meillä viime vuonna keskimäärin 13,9 päivää ja työtä sisältäneiden jatkohakemusten keskimääräinen käsittelyaika puolestaan 6,1 päivää. Muutoksia sisältämättömät jatkohakemukset käsittelimme tehokkaan automaatiomme avulla lähes välittömästi.  

Maksoimme yhteensä 647 495 304 euroa etuuksia. Tästä 0,65 miljardin euron potista valtaosa oli ansiopäivärahaa, jota maksoimme yli 642 miljoonaa euroa. Muita etuustyyppejä maksoimme huomattavasti vähemmän: hieman yli 3,9 miljoonaa euroa vuorottelukorvauksia sekä vajaat 1,2 miljoonaa euroa liikkuvuusavustuksia.  

Vastasimme 95 643 puheluun. Mikäli jokainen Porin asukas (väkiluku 83 297) olisi soittanut meille yhden kerran, puhelujen määrä olisi jäänyt tätä pienemmäksi. Puhelujemme vastausprosentti oli yli 75 % – luku, josta olemme ylpeitä! Puheluiden lisäksi saimme jäseniltämme yhteensä 203 703 OmaYTK-viestiä ja lähetimme 262 609 viestiä paluupostina.   

Chatbottimme Iiris kävi yhteensä hiukan yli 45000 keskustelua. Näistä valtaosan (n. 86 %) Iiris hoiti alusta loppuun itsenäisesti. Noin 6200 keskustelua siirtyi jossakin keskustelun vaiheessa asiakasneuvojalle. Keskimäärin keskusteluja käytiin noin 870 kpl viikossa. Tarjotuimmat vastaukset botissa olivat maksupäivä (10860 kpl), liittyminen (10613 kpl) sekä jäsenmaksu (10488 kpl). 

Toteutimme kolme Jäsenpulssia-kyselyä ja saimme jäseniltämme yhteensä 53 270 vastausta. Jäsenpulsseissa kysyimme muun muassa oman osaamisen markkinoinnista työelämässä, yhteiskunnallisista huolenaiheista ja sitä, kuinka tiuhaan työsopimuksia luetaan. Avoimet vastaukset antoivat meille valtavasti aiheita viestintään sekä eväitä asiakastyön ja muun toimintamme kehittämiseen. Kiitos jokaiselle vastanneelle! 

Vaihdoimme nimemme ja uudistimme brändille. Otimme loppuvuodesta käyttöön nimen YTK Työttömyyskassa. Samalla päivitimme brändiämme ja toimme suomen kieleen uuden sanan: urailu. Onko sanan merkitys jäänyt vielä hämäräksi? Lue kaikki urailusta täältä!