Pienoismallimiehet tutkailevat muistilehtiötä ja pohtivat aktiivimallin kumoamista - YTK

Aktiivimalli kumoutuuu

Hallitus on jättänyt tänään eduskunnalle esityksen aktiivimallin purkamisesta (HE 80/2019). Työttömyysturvan aktiivimalli on poistumassa 1.1.2020 alkaen.

Hallituksen suunnitelmien mukaan 1.1.2020 astuu voimaan työttömyysturvalain muutos, jonka mukaan aktiivimallin edellyttämää aktiivisuutta kerryttävää toimintaa ei enää seurata, eikä se ole ehto työttömyysetuuden maksulle täysimääräisenä.

Lakimuutoksen voimaantulo tarkoittaisi sitä, että työttömyysetuuteen ei tehtäisi enää alennusta 1.1.2020 jälkeen. Vastaavasti ennen lakimuutosta alennettu päiväraha palautuisi jälleen täydeksi 1.1.2020 lähtien.

Aktiivimallin poistuminen ei vaikuta muihin työttömyysetuuden ehtoihin. Työttömän työnhakijan yleisenä velvollisuutena on jatkossakin hakea työtä ja koulutusta.

Työttömyyden alun omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta päivärahaa, pysyy viidessä päivässä.

Hyvä lakimuutos

YTK pitää lakimuutosta hyvänä. Aktiivimalli on ollut työttömyysetuuden maksajan ja saajan näkökulmasta monimutkainen ja vaikeaselkoinen. Etuuden hakijat ovat lisäksi kokeneet sen epäoikeudenmukaisena. Se on kohdellut hakijoita eriarvoisesti riippuen esimerkiksi hakijan asuinpaikasta tai iästä. 

YTK:lla aktiivimallin käyttöönotto ja soveltaminen aiheutti lisätyötä neuvonnassa sekä etuuskäsittelyssä lain vaikeaselkoisuuden ja byrokraattisuuden vuoksi. Toimeen­panon kuluja on aiheutunut järjestelmämuutoksista ja koulutuksesta. 

Lain voimassaolon aikana 2019 elokuun loppuun mennessä aktiivisuuden on täyttänyt noin 51 pro­senttia YTK:n etuudensaajista. Noin 49 prosenttia etuudensaajista ei ole täyttänyt aktiivisuutta. Lain voimassaolon aikana ehdot täyttäneiden osuus on laskenut. Vuonna 2018 ensimmäisen tarkastelu­jakson jälkeen 53,5 % täytti aktiivisuuden ja 46,5 % ei täyttänyt. Alennuspäätöksiä YTK on antanut yli 81 000 kappaletta. 

Työttömän elämäntilanne tulisi huomioida lainsäädäntötyössä paremmin

Aktiivimallilainsäädäntö on malliesimerkki monimutkaisesta lainsäädännöstä, jollaista lain sovelta­ja ei toimenpanon kannalta toivo. Saajan näkökulmasta malli on ollut kohtuuton ja se on kohdellut eriarvoisesti eri tilanteessa olevia työttömiä. Olisi hyvä, jos työttömyysturvalainsäädännön valmistelussa otettai­siin jatkossa enemmän huomioon myös lainsäädännön vaikutus työttömän elämäntilanteeseen sekä kohtuus­näkökulma. 

Infograafi työttömyysturvan aktiivimallin kumoutumisesta