Nainen nojaa pöytään ja näpyttelee tietokonetta.

Aktiivimalli saattaa olla tiensä päässä

Viime vuoden alusta voimaan tullut aktiivimalli on ollut poikkeuksellisen suuren huomion kohteena alusta saakka. Meillä se on näkynyt lukemattomina yhteydenottoina sekä suurena neuvonnan tarpeena. Olemme huomanneet, että aktiivimalli on herättänyt hämmennystä, epäoikeudenmukaisuuden tunteita ja harmia.

Tilastoja tutkiessamme emme ole voineet välttyä ajatukselta, että aktiivimallilla ei ole ollut kovin suurta merkitystä kokonaisuuden kannalta. Osa-aikatyön tekeminen on yleistynyt ja myös TE-palveluihin osallistuminen on yleistynyt, mutta syy-yhteyttä on mahdotonta osoittaa. Näyttää myös siltä, että osa-aikatyön ja TE-palveluiden tarjonta on lisääntynyt, jolloin muutokset eivät niinkään johtuisi hakijoiden aktiivisuuden lisääntymisestä ja puhtaasti siitä, että mahdollisuuksia on ollut enemmän. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt aktiivimallista selvityksen, jonka väliraportissa todetaan, että aikaisempaa useampi on työllistynyt aktiivimallin käyttöönoton jälkeen, mutta suhdannetilanteen muutoksen vaikutusta ei ole voitu erottaa aktiivimallin vaikutuksesta. 

Samaan aikaan on käyty eduskuntavaalit ja hallitusneuvottelija on pyytänyt puolueilta vastauksia kysymyksiin, joiden pohjalta seuraavaa hallitusta ja sen ohjelmaa on alettu rakentaa. Hallitusneuvotteluihin päätyneiden puolueiden vastauksissa ei puolusteta aktiivimallia. Sen sijaan on mainintoja siitä, että aktiivimalli pitää purkaa. 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että aktiivimallin purkamisesta on alkamassa vakava keskustelu. Jos keskustelu etenee siihen, että malli puretaan, sen todennäköinen ajankohta on seuraava vuodenvaihde. Seuraamme asiaa ja tiedotamme sitä mukaa, kun keskustelu etenee. 

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle